(+994 12) 497-26-28
mail@naa.edu.az
Bakı şəh., Mərdəkan pr., 30

Milli Aviasiya Akademiyası

Hal-hazırda Milli Aviasiya Akademiyası Azərbaycanda mülki aviasiya sahəsində və “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin müəyyən etdiyi digər sahələrdə ali, əlavə və peşə-ixtisas təhsil proqramlarını həyata keçirən yeganə ali təhsil müəssisəsidir.

MAA-da 6 fakültə – Hava nəqliyyatı, Nəqliyyat texnologiyaları, Aerokosmik, Fizika-texnologiya, İqtisadiyyat və hüquq, Qiyabi fakültələr, 23 kafedra, Trenajor Mərkəzi, Aviasiya Personalının Hazırlığı Mərkəzi və IATA institutu fəaliyyət göstərir.

MAA-da mütəxəssis hazırlığı 20 ixtisas üzrə Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası tərəfindən bəyənilmiş və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş Dövlət Təhsil Standartları əsasında aparılır.

MAA-nın ən müasir avadanlıqlarla, ixtisaslaşdırılmış auditoriyalarla, laboratoriyalarla, kitabxanalarla təchiz olunmuş beş tədris korpusu, müasir trenajor mərkəzi, idman kompleksi, təcrübə-sınaq istehsalat sahəsi, otel kompleksi, tələbə şəhərciyi vardır. İxtisaslaşdırılmış siniflər və auditoriyalar multimedia avadanlığı, tədrisə və biliyə nəzarətin texniki vasitələri ilə təchiz olunmuşdur.

İxtisaslar

 İxtisasın şifriİxtisasın (ixtisaslaşmanın) adı
1050212Hüquqşünaslıq
  Hüquqşünaslıq
2050401Dünya iqtisadiyyatı
  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
3050407Menecment
  Menecment (sahələr üzrə)
4050507Hidrometeorologiya
  Aviasiya meteorologiyası
5050608Elektroenergetika mühəndisliyi
  Elektrik təchizatı (dəmir yollarında)
6050613Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi
  Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili
7050614Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
  Uçuş aparatları və güc qurğuları
  Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları
8050615Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
  Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması
  Aeronaviqasiya təminatı
9050616Uçuş mühəndisliyi
  Çoxüzvlü ekipaj pilotu (təyyarə)
  Çoxüzvlü ekipaj pilotu (helikopter)
10050617Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi
  

Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili

  

Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili

11050623Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
  Nəqliyyat logistikası
12050624Cihazqayırma mühəndisliyi
  Aviasiya cihazları
  Optik-elektron cihazlar və sistemlər
13050627Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
  Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
  Radioelektron mübarizə vasitələri
14050628Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
  Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
15050631Kompüter mühəndisliyi
  Kompüter mühəndisliyi
16050632İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
  Aerokosmik informasiya sistemləri
  İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
17050649Ekologiya mühəndisliyi
  Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
  Aerokosmik monitorinq
18050652Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi
  Peyk telekommunikasiya sistemləri
19050653Kosmik texnika mühəndisliyi
  Kosmik uçuş aparatları və enerji qurğuları
20050654Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi
  Kosmik aparatların idarəetmə sistemləri
 1. 060616 – Uçuş mühəndisliyi
 • Hava gəmilərinin uçuş istismarı
 1. 060615 – Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
 • Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması
 • Aeronaviqasiya təminati
 1. 060614 – Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
 • Uçuş aparatları və güc qurğuları
 • Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlığı
 1. 060617 – Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi
 • Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi
 1. 060623 – Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
 • Nəqliyyat logistikası
 1. 060624 – Cihazqayırma mühəndisliyi
 • Aviasiya cihazları
 1. 060627 – Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
 • Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
 • Radioelektron mübarizə vasitələri
 1. 060628 – Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
 • Dəmiryolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
 1. 060652 – Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi
 • Kosmik aparatlar və idarəetmə sistemləri
 • Kosmik infokommunikasiya texnologiyaları
 1. 060631 – Kompüter mühəndisliyi
 • Kompüter mühəndisliyi
 1. 060649 – Ekologiya mühəndisliyi
 • Aerokosmik monitorinq
 • Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
 1. 060632 – İnformasiya texnologiyaları
 • İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
 • Tətbiqi proqram təminari
 • Aerokosmik informasiya sistemləri
 1. 060212 – Hüquqşünaslıq
 • Konstitusiya hüququ
 • Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası
 • Beynəlxalq hüquq
 1. 060401 – Dünya iqtisadiyyatı
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 1. 060407 – Menecment
 • Menecment
 1. 060507– Hidrometeorologiya
 • Aviasiya meteorologiyası
 1. 060608 – Elektroenergetika mühəndisliyi
 • Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)
İxtisasların adışifr
1.Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları3311.02
2.Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı3324.04
3.Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar3324.07
4.Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları3325.02
5.Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)3338.01
6.Daşınma proseslərinin idarə edilməsi3350.01
7.Hava nəqliyyatının istismarı3352.01
8.Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika3361.01
9.Sahə iqtisadiyyatı5312.01
10.Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları5603.01
11.Konstitusiya hüququ, bələdiyyə hüququ5607.01
12.İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ5614.01

FAKÜLTƏLƏR VƏ KAFEDRALAR

Hava nəqliyyatı fakültəsi

İqtisadiyyat və hüquq fakültəsi

Fizika-texnologiya fakültəsi

Nəqliyyat texnologiyaları fakültəsi

Aerokosmik fakültə

İngilis dilində hazırlıq fakültəsi

Qiyabi fakültə

Xəbərlər və elanlar

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələrinin nəzərinə

Əziz tələbələr!            Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə” 2020-ci…

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul olmuş birinci kurs tələbələrinin nəzərinə

Əziz tələbələr!           Sizi Milli Aviasiya Akademiyasının tələbəsi olmanız münasibəti ilə səmimi təbrik edir və təhsilinizdə uğurlar arzulayırıq! Qəbul olmuş tələbələrlə Milli Aviasiya Akademiyasında nəzərdə tutulan…

Milli Aviasiya Akademiyasının İngilis dili qruplarında təhsil almaq istəyən tələbələrin nəzərinə!

2020/2021-ci tədris ilində “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin Milli Aviasiya Akademiyasının “Aerokosmik mühəndislik” və “Kompüter mühəndisliyi” ixtisaslarının 1-ci kursuna qəbul olmuş və İngilis dili bölməsində təhsil almaq istəyən tələbələr üçün müsabiqə…

Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul olanların qeydiyyat müddəti bitmişdir

MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASINA QƏBUL OLAN  ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ                                         Əziz abituriyentlər!           “Azərbaycan…

Azərbaycan Hava Yolları QSC-nin Milli Aviasiya Akademiyası 2020/2021-ci tədris ili üçün fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir.

Elan Milli Aviasiya Akademiyası (MAA) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 2020-ci il tarixli 493 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş plana əsasən 2020/2021-ci tədris ili üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə fəlsəfə…

Əziz abituriyentlər!

2020/2021-ci tədris ili üçün «Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Milli Aviasiya Akademiyasının bakalavriat səviyyəsi üzrə tələbə qəbulu planını  və  bakalavriat pilləsi ixtisaslarının siyahısı (ixtisasların yeni və əvvəlki adları) diqqətinizə təqdim edirik…(Ətraflı)
80807
80808
80809
80810
80811
77488
77478
77486
77485
77480
77482

Bizimlə Əlaqə

Kadr və kargüzarlıq:

Tel.: (+994 12) 497-26-28

E-mail: mail@naa.edu.az

Magistratura və doktorantura:

Tel., faks: (+994 12) 556-51-13;

Tələbə Qəbulu:

Tel.: (+994 12) 456 08 04; 

(+994 12) 497 26 00 (23-49)

Ünvan:

Bakı şəh., Mərdəkan pr., 30

İctimai nəqliyyat vasitələri:
№: 136;160;171;101;141;187;150.