E-XİDMƏTLƏR

1
+

Virtual tədris kursu

800
+

Elmi nəşrlər

100
%

Dərs cədvəlləri

50
+

E-kitabxana

İXTİSASLAR

Bakalavriat səviyyəsi üzrə

ixtisasların (ixtisaslaşmaların) siyahısı

İxtisasın şifri İxtisasın (ixtisaslaşmanın) adı
1 050212 Hüquqşünaslıq
Hüquqşünaslıq
2 050401 Dünya iqtisadiyyatı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
3 050407 Menecment
Menecment (sahələr üzrə)
4 050507 Hidrometeorologiya
Aviasiya meteorologiyası
5 050608 Elektroenergetika mühəndisliyi
Elektrik təchizatı (dəmir yollarında)
6 050613 Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi
Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili
7 050614 Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
Uçuş aparatları və güc qurğuları
Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları
8 050615 Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması
Aeronaviqasiya təminatı
9 050616 Uçuş mühəndisliyi
Çoxüzvlü ekipaj pilotu (təyyarə)
Çoxüzvlü ekipaj pilotu (helikopter)
10 050617 Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili

Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili

11 050623 Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
Nəqliyyat logistikası
12 050624 Cihazqayırma mühəndisliyi
Aviasiya cihazları
Optik-elektron cihazlar və sistemlər
13 050627 Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
Radioelektron mübarizə vasitələri
14 050628 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
15 050631 Kompüter mühəndisliyi
Kompüter mühəndisliyi
16 050632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
Aerokosmik informasiya sistemləri
İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
17 050649 Ekologiya mühəndisliyi
Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
Aerokosmik monitorinq
18 050652 Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi
Peyk telekommunikasiya sistemləri
19 050653 Kosmik texnika mühəndisliyi
Kosmik uçuş aparatları və enerji qurğuları
20 050654 Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi
Kosmik aparatların idarəetmə sistemləri
 1. 060616 – Uçuş mühəndisliyi
 • Hava gəmilərinin uçuş istismarı
 1. 060615 – Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
 • Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması
 • Aeronaviqasiya təminati
 1. 060614 – Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
 • Uçuş aparatları və güc qurğuları
 • Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlığı
 1. 060617 – Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi
 • Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi
 1. 060623 – Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
 • Nəqliyyat logistikası
 1. 060624 – Cihazqayırma mühəndisliyi
 • Aviasiya cihazları
 1. 060627 – Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
 • Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
 • Radioelektron mübarizə vasitələri
 1. 060628 – Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
 • Dəmiryolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
 1. 060652 – Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi
 • Kosmik aparatlar və idarəetmə sistemləri
 • Kosmik infokommunikasiya texnologiyaları
 1. 060631 – Kompüter mühəndisliyi
 • Kompüter mühəndisliyi
 1. 060649 – Ekologiya mühəndisliyi
 • Aerokosmik monitorinq
 • Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
 1. 060632 – İnformasiya texnologiyaları
 • İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
 • Tətbiqi proqram təminari
 • Aerokosmik informasiya sistemləri
 1. 060212 – Hüquqşünaslıq
 • Konstitusiya hüququ
 • Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası
 • Beynəlxalq hüquq
 1. 060401 – Dünya iqtisadiyyatı
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 1. 060407 – Menecment
 • Menecment
 1. 060507– Hidrometeorologiya
 • Aviasiya meteorologiyası
 1. 060608 – Elektroenergetika mühəndisliyi
 • Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)
İxtisasların adı şifr
1. Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları 3311.02
2. Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı 3324.04
3. Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar 3324.07
4. Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları 3325.02
5. Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) 3338.01
6. Daşınma proseslərinin idarə edilməsi 3350.01
7. Hava nəqliyyatının istismarı 3352.01
8. Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika 3361.01
9. Sahə iqtisadiyyatı 5312.01
10. Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları 5603.01
11. Konstitusiya hüququ, bələdiyyə hüququ 5607.01
12. İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ 5614.01

FAKÜLTƏLƏR VƏ KAFEDRALAR

Hava nəqliyyatı fakültəsi

Fizika-texnologiya fakültəsi

Aerokosmik fakültə

İqtisadiyyat və hüquq fakültəsi

Nəqliyyat texnologiyaları fakültəsi

 

 

Qiyabi fakültə

İngilis dilində hazırlıq fakültəsi

Xəbərlər və elanlar

MAA-da I kursa qəbul olunmuş tələbələr və onların valideynləri ilə görüş keçirilmişdir.

Milli Aviasiya Akademiyasında yenidənqurmadan sonra aeronaviqasiya kafedrası fəaliyyətə başlamışdır

Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul olunanların qeydiyyatı MAA-nın Sənəd Qəbulu Komissiyasında aparılacaq

Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul olunanların qeydiyyatı 2018-ci il avqust ayının 16-dan 28-dək (şənbə ,bazar və bayram günləri istisna olmaqla) saat 1000-dan 1600-a kimi MAA-nın Sənəd Qəbulu Komissiyasında aparılacaq.  Qeydiyyatdan keçmək…
77490
77487
77484
77479
77481
77478
77488
77486
77485
77480
77482