Computing Center

The National Aviation Academy's Computing Center (HM) has been operating since 2005

Read More

IATA Authorized Institute

"IATA Authorized Institute" of National Aviation Academy "Azerbaijan Airlines"

Read More

Practical Training Department

The role of simulators that imitate the flight, developed with the newest technology for the preparation of high-level professional flight personnel in modern times, is indispensable

Read More

Library

NAA library was established in 1996

Read More

Scientific-Production Union

Constructor Bureau Scientific-Research Institute of Transport and Aviation Problems Experiment-Trial Production  

Read More

Museums

Civil Aviation Museum Heydar Aliyev Museum

Read More

Polygraphy Center

The center publishes wide range of high quality books,  textbooks, methodical programs, monographs, scientific journals and various scientific works

Read More

Department of Education

The department of education is building its work in its practical activities based on the education of the younger generation, love for the Motherland, peace and the honest attitude to the work based on national democratic values

Read More

E-xidmətlər

1
+

Virtual tədris kursu

800
+

Kurs kataloqları

100
%

Dərs cədvəlləri

50
+

E-kitabxana

İxtisaslar

 Bakalavriat səviyyəsi üzrə

ixtisasların (ixtisaslaşmaların) siyahısı

İxtisasın şifri İxtisasın (ixtisaslaşmanın) adı
1 050212 Hüquqşünaslıq
    Hüquqşünaslıq
2 050401 Dünya iqtisadiyyatı
    Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
3 050407 Menecment
    Menecment (sahələr üzrə)
4 050507 Hidrometeorologiya
    Aviasiya meteorologiyası
5 050608 Elektroenergetika mühəndisliyi
    Elektrik təchizatı (dəmir yollarında)
6 050613 Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi
    Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili
7 050614 Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
    Uçuş aparatları və güc qurğuları
    Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları
8 050615 Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
    Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması
    Aeronaviqasiya təminatı
9 050616 Uçuş mühəndisliyi
    Çoxüzvlü ekipaj pilotu (təyyarə)
    Çoxüzvlü ekipaj pilotu (helikopter)
10 050617 Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi
   

Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili

   

Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili

11 050623 Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
    Nəqliyyat logistikası
12 050624 Cihazqayırma mühəndisliyi
    Aviasiya cihazları
    Optik-elektron cihazlar və sistemlər
13 050627 Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
    Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
    Radioelektron mübarizə vasitələri
14 050628 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
    Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
15 050631 Kompüter mühəndisliyi
    Kompüter mühəndisliyi
16 050632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
    Aerokosmik informasiya sistemləri
    İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
17 050649 Ekologiya mühəndisliyi
    Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
    Aerokosmik monitorinq
18 050652 Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi
    Peyk telekommunikasiya sistemləri
19 050653 Kosmik texnika mühəndisliyi
    Kosmik uçuş aparatları və enerji qurğuları
20 050654 Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi
    Kosmik aparatların idarəetmə sistemləri
 1. 060616 – Uçuş mühəndisliyi
 • Hava gəmilərinin uçuş istismarı
 1. 060615 – Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
 • Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması
 • Aeronaviqasiya təminati
 1. 060614 – Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
 • Uçuş aparatları və güc qurğuları
 • Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlığı
 1. 060617 – Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi
 • Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi
 1. 060623 – Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
 • Nəqliyyat logistikası
 1. 060624 – Cihazqayırma mühəndisliyi
 • Aviasiya cihazları
 1. 060627 – Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
 • Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
 1. 060628 – Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
 • Dəmiryolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
 1. 060652 – Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi
 • Kosmik aparatlar və idarəetmə sistemləri
 • Kosmik infokommunikasiya texnologiyaları
 1. 060631 – Kompüter mühəndisliyi
 • Kompüter mühəndisliyi
 1. 060649 – Ekologiya mühəndisliyi
 • Aerokosmik monitorinq
 • Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
 1. 060632 – İnformasiya texnologiyaları
 • İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
 • Tətbiqi proqram təminari
 • Aerokosmik informasiya sistemləri
 1. 060212 – Hüquqşünaslıq
 • Konstitusiya hüququ
 • Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası
 • Beynəlxalq hüquq
 1. 060401 – Dünya iqtisadiyyatı
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 1. 060407 – Menecment
 • Menecment
 1. 060507– Hidrometeorologiya
 • Aviasiya meteorologiyası
 1. 060608 – Elektroenergetika mühəndisliyi
 • Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)
İxtisasların adı şifr
1. Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları 3311.02
2. Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı 3324.04
3. Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar 3324.07
4. Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları 3325.02
5. Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə) 3338.01
6. Daşınma proseslərinin idarə edilməsi 3350.01
7. Hava nəqliyyatının istismarı 3352.01
8. Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika 3361.01
9. Sahə iqtisadiyyatı 5312.01
10. Beynəlxalq hüquq;  insan hüquqları 5603.01
11. Konstitusiya hüququ, bələdiyyə hüququ 5607.01
12. İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ 5614.01

Fakültələr və kafedralar

Hava nəqliyyatı fakültəsi

Fizika-texnologiya fakültəsi

Aerokosmik fakültə

İqtisadiyyat və hüquq fakültəsi

Nəqliyyat texnologiyaları fakültəsi

 

 

 

Qiyabi fakültə

İngilis dilində hazırlıq fakültəsi

Xəbərlər və Elanlar

(Azərbaycan) MAA tələbələri Beynəlxalq TRİZ 2018 Kuboku müsabiqəsinin qalibi olmuşlar.
Sorry, this entry is only available in Azerbaijani.
Read more.
(Azərbaycan) Məşhur elmi jurnalist, yazıçı, dramaturq Vladimir Qubarevin akademik Roald Saqdeyevlə müsahibəsi.
Sorry, this entry is only available in Azerbaijani.
Read more.
(Azərbaycan) Milli Aviasiya Akademiyasında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilən “Azərbaycanda Nəqliyyatın İnkişaf Problemləri” mövzusunda elmi-texniki
Sorry, this entry is only available in Azerbaijani.
Read more.
(Azərbaycan) Milli Aviasiya Akademiyasında görkəmli yazıçı Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş “Mir Cəlal-110” adlı  “açıq dərs”
Sorry, this entry is only available in Azerbaijani.
Read more.
(Azərbaycan) Tədrisin təşkili və elmi kadrların hazırlığı idarəsinin rəisi  Mustafa Mustafayevin 70 illiyi münasibətilə Milli  Aviasiya  Акademiyasının  kollektivinin təbriki
Sorry, this entry is only available in Azerbaijani.
Read more.
(Azərbaycan) Milli Aviasiya Akademiyasının “İqtisadiyyat və hüquq” fakültəsinin tələbəsi Teymurlu Sahil Arif oğlu 20 yaşında ürəktutmasından dünyasını dəyişib.
Sorry, this entry is only available in Azerbaijani.
Read more.
(Azərbaycan) Abituriyentlərin nəzərinə!
Sorry, this entry is only available in Azerbaijani.
Read more.
Müasir rəqəmsal proqnoz Application ilə tanış olun!
Baku Airport Wheather proqramı vasitəsilə Milli Aviasiya Akademiyasının “Uçuş mühəndisliyi”, “Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi” və “Hidrometeorologiya” ixtisasları üzrə
Read more.
Doktorantura və dissertanturaya qəbul
Elan Milli Aviasiya Akademiyası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 dekabr 2017-ci il tarixli 870s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş plana əsasən 2017/2018-ci
Read more.
2017/2018-Cİ TƏDRİS İLİNDƏ MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASINA (MAA) QƏBUL OLAN ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ  
2017/2018-ci tədris ilində MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASINA (MAA) QƏBUL OLAN ABİTURİYENTLƏRİN qeydiyyatdan keçməsi üçün tələb olunan sənədlərinin   SİYAHISI   Tam
Read more.
77490
77487
77484
77479
77481
77478
77488
77486
77485
77480
77482