(+994 12) 497-26-28
mail@naa.edu.az
г. Баку, Мардакянский проспект 30

Национальная Академия Авиации

Национальная Академия Авиации является единственным высшим учебным заведением в Азербайджане, которое осуществляет программы высшего, дополнительного и профессионального образования в области гражданской авиации и других областях, определяемые ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары».

В НАА имеется 6 факультетов (Воздушный транспорт, Транспортные технологии, Аэрокосмический, Физико-технический, Экономика и право, Заочный), 23 кафедры, Центр подготовки пилотов (Отдел теоретической подготовки, Отдел практической подготовки – Тренажерный центр) и Институт IATA.

Обучение специалистов в НАА осуществляется по 20 специальностям на основании Государственных Образовательных Стандартов, одобренных Министерством образования и утвержденных Государственным Агентством Гражданской Авиации.

В НAA имеется пять учебных корпусов, оснащенных новейшим оборудованием, специализированными аудиториями, лабораториями, библиотеками, современным тренажерным центром, спортивным комплексом, опытно-экспериментальным производством, гостиницей, студенческим городком. Специализированные классы и аудитории оснащены мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения.

ЦЕНТРЫ

Специальности

Bakalavriat səviyyəsi üzrə

ixtisasların (ixtisaslaşmaların) siyahısı

İxtisasın şifriİxtisasın (ixtisaslaşmanın) adı
1050212Hüquqşünaslıq
Hüquqşünaslıq
2050401Dünya iqtisadiyyatı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
3050407Menecment
Menecment (sahələr üzrə)
4050507Hidrometeorologiya
Aviasiya meteorologiyası
5050608Elektroenergetika mühəndisliyi
Elektrik təchizatı (dəmir yollarında)
6050613Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi
Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili
7050614Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
Uçuş aparatları və güc qurğuları
Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları
8050615Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması
Aeronaviqasiya təminatı
9050616Uçuş mühəndisliyi
Çoxüzvlü ekipaj pilotu (təyyarə)
Çoxüzvlü ekipaj pilotu (helikopter)
10050617Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili

Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili

11050623Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
Nəqliyyat logistikası
12050624Cihazqayırma mühəndisliyi
Aviasiya cihazları
Optik-elektron cihazlar və sistemlər
13050627Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
Radioelektron mübarizə vasitələri
14050628Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
15050631Kompüter mühəndisliyi
Kompüter mühəndisliyi
16050632İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
Aerokosmik informasiya sistemləri
İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
17050649Ekologiya mühəndisliyi
Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
Aerokosmik monitorinq
18050652Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi
Peyk telekommunikasiya sistemləri
19050653Kosmik texnika mühəndisliyi
Kosmik uçuş aparatları və enerji qurğuları
20050654Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi
Kosmik aparatların idarəetmə sistemləri
 1. 060616 – Uçuş mühəndisliyi
 • Hava gəmilərinin uçuş istismarı
 1. 060615 – Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
 • Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması
 • Aeronaviqasiya təminati
 1. 060614 – Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
 • Uçuş aparatları və güc qurğuları
 • Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlığı
 1. 060617 – Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi
 • Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi
 1. 060623 – Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
 • Nəqliyyat logistikası
 1. 060624 – Cihazqayırma mühəndisliyi
 • Aviasiya cihazları
 1. 060627 – Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
 • Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
 • Radioelektron mübarizə vasitələri
 1. 060628 – Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
 • Dəmiryolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
 1. 060652 – Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi
 • Kosmik aparatlar və idarəetmə sistemləri
 • Kosmik infokommunikasiya texnologiyaları
 1. 060631 – Kompüter mühəndisliyi
 • Kompüter mühəndisliyi
 1. 060649 – Ekologiya mühəndisliyi
 • Aerokosmik monitorinq
 • Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
 1. 060632 – İnformasiya texnologiyaları
 • İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
 • Tətbiqi proqram təminari
 • Aerokosmik informasiya sistemləri
 1. 060212 – Hüquqşünaslıq
 • Konstitusiya hüququ
 • Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası
 • Beynəlxalq hüquq
 1. 060401 – Dünya iqtisadiyyatı
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 1. 060407 – Menecment
 • Menecment
 1. 060507– Hidrometeorologiya
 • Aviasiya meteorologiyası
 1. 060608 – Elektroenergetika mühəndisliyi
 • Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)
İxtisasların adışifr
1.Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları3311.02
2.Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı3324.04
3.Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar3324.07
4.Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları3325.02
5.Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)3338.01
6.Daşınma proseslərinin idarə edilməsi3350.01
7.Hava nəqliyyatının istismarı3352.01
8.Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika3361.01
9.Sahə iqtisadiyyatı5312.01
10.Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları5603.01
11.Konstitusiya hüququ, bələdiyyə hüququ5607.01
12.İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ5614.01

Факультеты и кафедры

Факультет воздушного транспорта

Факультет экономики и права

Физико-технологический факультет

Факультет транспортных технологий

Аэрокосмический факультет

Факультет по подготовке на английском языке

Заочный факультет

Новости и объявления

MAA ilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında Əməkdaşlıq Proqramı imzalanmışdır

Cari ilin aprel ayının 29-da Milli Aviasiya Akademiyası ilə (MAA) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında uzunmüddətli və səmərəli əməkdaşlığın davam etdirilməsi məqsədilə Əməkdaşlıq Proqramı imzalanmışdır. Proqramda MAA-da hüquqşünaslıq ixtisası üzrə…

MAA ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu arasında Saziş imzalanmışdır

2020-ci ilin sentyabr ayının 23-də Milli Aviasiya Akademiyası ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır. Sazişdə Milli Aviasiya Akademiyasında (MAA) hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin, magistrantların,…

MAA ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi arasında Saziş imzalanmışdır

2020-ci ilin sentyabr ayının 22-də Milli Aviasiya Akademiyası ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır. Sazişdə Milli Aviasiya Akademiyasında (MAA) hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin Konstitusiya…

MAA ilə Ukrayna Ali Radasının Qanunvericilik İnstitutu və Elmi Şurası arasında Saziş imzalanmışdır

Cari ilin mart ayının 19-da Milli Aviasiya Akademiyası ilə Ukrayna Ali Radasının Qanunvericilik İnstitutu və Elmi Şurası arasında birgə əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır. Sazişdə tərəfləri maraqlandıran müxtəlif sahələrdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi…

MAA ilə Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası arasında Saziş imzalanmışdır

Cari ilin martın ayının 19-da Milli Aviasiya Akademiyası ilə Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır. Sazişdə Milli Aviasiya Akademiyasında (MAA) hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin, magistrantların,…

2021/2022-ci tədris ili üçün magistratura pilləsinə qəbul başlandı

Qəbul imtahanında iştirak etmək üçün bakalavrların ərizələrinin qəbulu internet vasitəsi ilə aparılır. İmtahanda iştirak etmək üçün bakalavr 2021-ci il  fevralın 9-dan 18-dək Mərkəzin (DİM) internet saytının ekabinet.dim.gov.az səhifəsində “Şəxsi kabinet”…
77490
77487
77484
77479
77481
77488
77478
77486
77485
77480
77482

Связаться с нами

Kадров и делопроизводства:

ТЕЛ.: (+994 12) 497-26-28

Эл. почта: mail@naa.edu.az

Магистратура и докторантура:

ТЕЛ., факс: (+994 12) 556-51-13;

Прием студентов:

Tel.: (+994 12) 456 08 04; 

(+994 12) 497 26 00 (23-49)

Aдрес:

г. Баку, Мардакянский проспект., 30

Средства общественного транспорта:
№: 136;160;171;101;141;187;150.