(+994 12) 497-26-28
mail@naa.edu.az
г. Баку, Мардакянский проспект 30

Национальная Академия Авиации

Национальная Академия Авиации является единственным высшим учебным заведением в Азербайджане, которое осуществляет программы высшего, дополнительного и профессионального образования в области гражданской авиации и других областях, определяемые ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары».

В НАА имеется 6 факультетов (Воздушный транспорт, Транспортные технологии, Аэрокосмический, Физико-технический, Экономика и право, Заочный), 23 кафедры, Центр подготовки пилотов (Отдел теоретической подготовки, Отдел практической подготовки – Тренажерный центр) и Институт IATA.

Обучение специалистов в НАА осуществляется по 20 специальностям на основании Государственных Образовательных Стандартов, одобренных Министерством образования и утвержденных Государственным Агентством Гражданской Авиации.

В НAA имеется пять учебных корпусов, оснащенных новейшим оборудованием, специализированными аудиториями, лабораториями, библиотеками, современным тренажерным центром, спортивным комплексом, опытно-экспериментальным производством, гостиницей, студенческим городком. Специализированные классы и аудитории оснащены мультимедийным оборудованием и техническими средствами обучения.

ЦЕНТРЫ

Научно-производственное обьединение

Научно-производственное обьединение был создан в 1993 году.

Специальности

Bakalavriat səviyyəsi üzrə

ixtisasların (ixtisaslaşmaların) siyahısı

İxtisasın şifriİxtisasın (ixtisaslaşmanın) adı
1050212Hüquqşünaslıq
Hüquqşünaslıq
2050401Dünya iqtisadiyyatı
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
3050407Menecment
Menecment (sahələr üzrə)
4050507Hidrometeorologiya
Aviasiya meteorologiyası
5050608Elektroenergetika mühəndisliyi
Elektrik təchizatı (dəmir yollarında)
6050613Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi
Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili
7050614Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
Uçuş aparatları və güc qurğuları
Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları
8050615Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması
Aeronaviqasiya təminatı
9050616Uçuş mühəndisliyi
Çoxüzvlü ekipaj pilotu (təyyarə)
Çoxüzvlü ekipaj pilotu (helikopter)
10050617Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili

Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili

11050623Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
Nəqliyyat logistikası
12050624Cihazqayırma mühəndisliyi
Aviasiya cihazları
Optik-elektron cihazlar və sistemlər
13050627Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
Radioelektron mübarizə vasitələri
14050628Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
15050631Kompüter mühəndisliyi
Kompüter mühəndisliyi
16050632İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
Aerokosmik informasiya sistemləri
İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
17050649Ekologiya mühəndisliyi
Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
Aerokosmik monitorinq
18050652Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi
Peyk telekommunikasiya sistemləri
19050653Kosmik texnika mühəndisliyi
Kosmik uçuş aparatları və enerji qurğuları
20050654Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi
Kosmik aparatların idarəetmə sistemləri
 1. 060616 – Uçuş mühəndisliyi
 • Hava gəmilərinin uçuş istismarı
 1. 060615 – Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
 • Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması
 • Aeronaviqasiya təminati
 1. 060614 – Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
 • Uçuş aparatları və güc qurğuları
 • Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlığı
 1. 060617 – Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi
 • Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi
 1. 060623 – Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
 • Nəqliyyat logistikası
 1. 060624 – Cihazqayırma mühəndisliyi
 • Aviasiya cihazları
 1. 060627 – Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
 • Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
 • Radioelektron mübarizə vasitələri
 1. 060628 – Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
 • Dəmiryolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
 1. 060652 – Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi
 • Kosmik aparatlar və idarəetmə sistemləri
 • Kosmik infokommunikasiya texnologiyaları
 1. 060631 – Kompüter mühəndisliyi
 • Kompüter mühəndisliyi
 1. 060649 – Ekologiya mühəndisliyi
 • Aerokosmik monitorinq
 • Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
 1. 060632 – İnformasiya texnologiyaları
 • İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
 • Tətbiqi proqram təminari
 • Aerokosmik informasiya sistemləri
 1. 060212 – Hüquqşünaslıq
 • Konstitusiya hüququ
 • Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası
 • Beynəlxalq hüquq
 1. 060401 – Dünya iqtisadiyyatı
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 1. 060407 – Menecment
 • Menecment
 1. 060507– Hidrometeorologiya
 • Aviasiya meteorologiyası
 1. 060608 – Elektroenergetika mühəndisliyi
 • Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)
İxtisasların adışifr
1.Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları3311.02
2.Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı3324.04
3.Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar3324.07
4.Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları3325.02
5.Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)3338.01
6.Daşınma proseslərinin idarə edilməsi3350.01
7.Hava nəqliyyatının istismarı3352.01
8.Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentləri, mikro və nanoelektronika3361.01
9.Sahə iqtisadiyyatı5312.01
10.Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları5603.01
11.Konstitusiya hüququ, bələdiyyə hüququ5607.01
12.İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ5614.01

Факультеты и кафедры

Факультет воздушного транспорта

Факультет экономики и права

Физико-технологический факультет

Факультет транспортных технологий

Аэрокосмический факультет

Факультет по подготовке на английском языке

Заочный факультет

Новости и объявления

2021/2022-ci tədris ili üçün magistraturaya qəbul başlandı

Qəbul imtahanında iştirak etmək üçün bakalavrların ərizələrinin qəbulu internet vasitəsi ilə aparılır.   İmtahanda iştirak etmək üçün bakalavr 2021-ci il  fevralın 9-dan 18-dək Mərkəzin (DİM) internet saytının ekabinet.dim.gov.az səhifəsində “Şəxsi…
Azərbaycan universitetlərində təhsil alan əcnəbi tələbələr “Qarabağ Azərbaycandır!” deyirlər

Иностранные студенты, обучающиеся в Азербайджанских университетах, говорят «Карабах это Азербайджан!»

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələrinin nəzərinə

Əziz tələbələr!            Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə” 2020-ci…

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul olmuş birinci kurs tələbələrinin nəzərinə

Əziz tələbələr! Sizi Milli Aviasiya Akademiyasının tələbəsi olmanız münasibəti ilə səmimi təbrik edir və təhsilinizdə uğurlar arzulayırıq! Qəbul olmuş tələbələrlə Milli Aviasiya Akademiyasında nəzərdə tutulan tanışlıq görüşlərinin keçirilməsi barədə əlavə…

Вниманию студентов, желающих обучаться в группах английского сектора Национальной Академии Авиации.

Национальная Академия Авиации (НАА) ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» в 2020/2021 учебном году объявляет набор в группы с обучением на английском языке из числа студентов первого курса специальностей «Аэрокосмическая инженерия» и…

Milli Aviasiya Akademiyasına qəbul olanların qeydiyyat müddəti bitmişdir

MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASINA QƏBUL OLAN  ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ                                         Əziz abituriyentlər!           “Azərbaycan…
77490
77487
77484
77479
77481
77488
77478
77486
77485
77480
77482

Связаться с нами

Kадров и делопроизводства:

ТЕЛ.: (+994 12) 497-26-28

Эл. почта: mail@naa.edu.az

Магистратура и докторантура:

ТЕЛ., факс: (+994 12) 556-51-13;

Прием студентов:

Tel.: (+994 12) 456 08 04; 

(+994 12) 497 26 00 (23-49)

Aдрес:

г. Баку, Мардакянский проспект., 30

Средства общественного транспорта:
№: 136;160;171;101;141;187;150.