Məşhur elmi jurnalist, yazıçı, dramaturq Vladimir Qubarevin akademik Roald Saqdeyevlə müsahibəsi.

Məşhur elmi jurnalist, yazıçı, dramaturq Vladimir Qubarev akademik Roald Saqdeyevdən “Стартовая площадка – Знания!” başlıqlı müsahibə almışdır. Ətraflı