(+994 12) 497-26-28
mail@naa.edu.az
Bakı şəh., Mərdəkan pr., 30

“Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri” toplusunun “ 2018-ci ilin №1 nömrəsi çap olunub.

“Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri” toplusunun “ 2018-ci ilin №1 nömrəsi çap olunub. Xahiş edirik bu nömrədə məqaləsi  olan müəliflər gəlib öz müəlliflik nüsxəsini götürsün.

Toplunun mündəricatı aşağıda təqdim olunur.

 

1. Mikroelektromexaniki akselerometrlərin parametrlərinin müqayisəli təhlili
Paşayev A.M., Nəbiyev R.N., Məmmədov A.Z………..3


2. Təyyarə bortunda sərnişinlər üçün informasiya-arayış sisteminin işlənilməsi
İsmayılov İ.M., Hüseynli F.E………………………………….20


3. Исследование метода улучшения быстродействия микропиксельных лавинных фотодиодов
Садыгов А.З., Ахмедов Ф.И., Сулейманов С.С., Ахмедов Г.С., Мухтаров Р.М………………………….. 27


4. Regional geoinformasiya modelinin yaradılmasında peyk məlumatlarının istifadəçi interfeysinin strukturu
Süleymanova Y.C…………………………………………………35


5. LC generatorunun tezliyinin onun həssas elementinə yaxınlaşma məsafəsindən asılılığı
Nəbiyev R.N., Qarayev Q.İ., Ramazanov K.Ş., Rüstəmov R.R…………………………………………………..48


6. Ceyrankeçməz çayının su ehtiyatlarından səmərəli istifadə yolları
Əliyeva N.İ………………………………………………………….62


7. Məzmununda cədvəl şəkilli verilənlər olan sənədlərdə informasiyanın steqanoqrafik gizlədilməsi üsulları
Qasımov V. Ə………………………………………………………70


8. Об оценке вегетационных индексов при определении продуктивности пастбищ
Азизов Б.М., Мехтиев Д.С…………………………………..86


9. Naxçıvan iqtisadiyyatının inkişafında bank kreditlərinin rolu və inkişaf istiqamətləri
Sevdimalıyev M.Ş. ……………………………………………….97


10. Azərbaycan Respublikasının qərb ərazilərində uzunmüddətli temperatur dəyişmələrinin xüsusiyyətləri
Səfərov Səid H., Hüseynov C.S.,İbrahimova İ.V……………………………………………………..108


11. Nano-Si+H2O sisteminə qamma-kvantların təsirilə suyun radiolizindən alınan molekulyar hidrogenin radiasiya-kimyəvi çıxımının silisium hissəciklərinin kütlə və ölçüsündən asılılığı
Bəşirova S. M……………………………………………………….116


12. Nəqliyyat növlərinin logistik xüsusiyyətlərinin təhlili haqda
Həsənova G.N……………………………………………………..123
13. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və hüquq elmində «aviasiya təhlükəsizliyinin təmini» anlayışı


Nağıyev N.T..………………………….………………131


14. Особенности применения международно-правовых норм, регулирующих деятельность в гражданской авиации
Кулиев И.О., Нагиева Л.М……………………………………142


15. Право Азербайджана на самооборону согласно статье 51 Устава ООН в контексте Армяно-Азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха
Караев О.А………………………………………………………….153


16. Formal qrammatikada predikatlar, predikat adları və onların aktantları
Xəlili Ə.M……………………………………………………………171


Mündəricat…………………………………………………………… 183

Yüklə :