(+994 12) 497-26-28
mail@naa.edu.az
Bakı şəh., Mərdəkan pr., 30

IV beynəlxalq elmi-praktiki gənclər konfransı Fevral məruzələri – 2019 (Dəvət məktubu)

 

“AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

MILLI AVIASIYA AKADEMIYASI

AZƏRBAYCAN MÜHƏNDISLIK AKADEMIYASI

“AZƏRKOSMOS” ASC

IV beynəlxalq elmi-praktiki gənclər konfransı

Fevral məruzələri – 2019

AVİAKOSMİK MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNDƏ GƏNCLƏRİN YARADICI POTENSİALI

(26-28 fevral 2019-cu il)

BAKI

 

Əziz tədqiqatçılar!

“Aviakosmik məsələlərin həllində gənclərin yaradıcı potensialı” IV beynəlxalq elmi-praktiki gənclər konfransına Sizi dəvət edirik.

Konfrans plenar məruzələrdən və paralel sessiyalardan ibarət olacaqdır.

Konfrans çərçivəsində həmçinin aparıcı mütəxəssislərin ustad-dərsləri, dəyirmi masalar, sərgilər və bədii proqramlar keçiriləcəkdir.

Konfrans Milli Aviasiya Akademiyasında baş tutacaqdır.

Bölmələr:

 1. Perspektiv aviasiya və kosmik texnologiyaları
 2. Aviakosmik problemlərin həllində İKT
 3. Aviasiya radioelektronikasının müasir problemləri
 4. Aerokosmik monitorinq
 5. Fizika-kimya texnologiyaları
 6. Nəqliyyatın iqtisadiyyatı, menecment və logistika
 7. Aviasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri
 8. Mülki aviasiyanın və kosmik sahənin sosial-kulturoloji və hüquqi məsələləri

MATERİALLARIN TƏRTİBİNƏ DAİR TƏLƏBLƏR

Məqalə (tezis) mətni Azərbaycan, ingilis və ya rus dillərində, 1,0 intervalla, A4 formatda, Times New Roman 12 şriftində, səhifənin kənarları 2 sm olmaqla təqdim edilir. Məqalənin ümumi həcmi 4 səhifədən çox olmamalıdır.  Məqalələr elektron poçt vasitəsilə əlavədə fayl şəklində qəbul ediləcəkdir. Məqalələrin mətnləri növbəti qeyd olunan hissələrdən ibarət olmalıdır: a) Məqalənin adı (baş hərflərlə); b) müəlliflərin inisialları; c) Müəssisə, şəhər, e-mail, 3×4 ölçüdə şəkil; d) Məqalənin mətni; e) İstifadə olunmuş ədəbiyyat; f) annotasiya.

Rus və Azərbaycan dillərində olan məruzələrə, əlavə olaraq ingilis dilində məqalənin adı, müəllifin s.a.a., göstərilməklə qısa annotasiya (500 çap simvoluna qədər) təqdim olunmalıdır. İngilis dilində olan məqalələrə rus dilində annotasiya yazılmalıdır.

Konfransda çıxış etməyən müəlliflərin məqalələri, eləcə də konfransın şərtlərinə uyğun olmayan materiallar topluda çap olunmayacaqdır.

Materiallar aşağıdakı elektron ünvanlara 25 yanvar 2019-cu il tarixinə kimi göndərilməlidir:

e-mail: fr2019@naa.az

dfh54@rambler.ru (Dadaşov Fuad)

mukhtarov431@gmail.com (Muxtarov Ramil)

Konfransda 40 yaşına qədər magistrantlar, doktorantlar və gənc tədqiqatçılar iştirak edə bilər.

 

Konfransın dili: Azərbaycan, rus və ingilis

Əziz tədqiqatçılar!

“Aviakosmik məsələlərin həllində gənclərin yaradıcı potensialı” IV beynəlxalq elmi-praktiki gənclər konfransına Sizi dəvət edirik.

Konfrans plenar məruzələrdən və paralel sessiyalardan ibarət olacaqdır.

Konfrans çərçivəsində həmçinin aparıcı mütəxəssislərin ustad-dərsləri, dəyirmi masalar, sərgilər və bədii proqramlar keçiriləcəkdir.

Konfrans Milli Aviasiya Akademiyasında baş tutacaqdır.

Bölmələr:

 1. Perspektiv aviasiya və kosmik texnologiyaları
 2. Aviakosmik problemlərin həllində İKT
 3. Aviasiya radioelektronikasının müasir problemləri
 4. Aerokosmik monitorinq
 5. Fizika-kimya texnologiyaları
 6. Nəqliyyatın iqtisadiyyatı, menecment və logistika
 7. Aviasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri
 8. Mülki aviasiyanın və kosmik sahənin sosial-kulturoloji və hüquqi məsələləri

MATERİALLARIN TƏRTİBİNƏ DAİR TƏLƏBLƏR

Məqalə (tezis) mətni Azərbaycan, ingilis və ya rus dillərində, 1,0 intervalla, A4 formatda, Times New Roman 12 şriftində, səhifənin kənarları 2 sm olmaqla təqdim edilir. Məqalənin ümumi həcmi 4 səhifədən çox olmamalıdır.  Məqalələr elektron poçt vasitəsilə əlavədə fayl şəklində qəbul ediləcəkdir. Məqalələrin mətnləri növbəti qeyd olunan hissələrdən ibarət olmalıdır: a) Məqalənin adı (baş hərflərlə); b) müəlliflərin inisialları; c) Müəssisə, şəhər, e-mail, 3×4 ölçüdə şəkil; d) Məqalənin mətni; e) İstifadə olunmuş ədəbiyyat; f) annotasiya.

Rus və Azərbaycan dillərində olan məruzələrə, əlavə olaraq ingilis dilində məqalənin adı, müəllifin s.a.a., göstərilməklə qısa annotasiya (500 çap simvoluna qədər) təqdim olunmalıdır. İngilis dilində olan məqalələrə rus dilində annotasiya yazılmalıdır.

Konfransda çıxış etməyən müəlliflərin məqalələri, eləcə də konfransın şərtlərinə uyğun olmayan materiallar topluda çap olunmayacaqdır.

Materiallar aşağıdakı elektron ünvanlara 25 yanvar 2019-cu il tarixinə kimi göndərilməlidir:

e-mail: fr2019@naa.az

dfh54@rambler.ru (Dadaşov Fuad)

mukhtarov431@gmail.com (Muxtarov Ramil)

Konfransda 40 yaşına qədər magistrantlar, doktorantlar və gənc tədqiqatçılar iştirak edə bilər.

Konfransın dili: Azərbaycan, rus və ingilis

 

3×4 ölçüdə

şəkil

 

MƏQALƏNİN ADI

Müəlliflərin inisialları

Təmsil etdiyi müəssisə, şəhər

email

Məqalə mətni

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

 Annotasiya (məqalənin və müəlliflərin adı göstərilməklə)

  

ƏLAQƏ ÜÇÜN REKVİZİTLƏR:

Məsul katiblər:

Abdullayev Xəqani

tel. (+ 994 12) 556-51-13  (xid.)

(+ 994) 50 610-64-73 (mob.)

е-mail: khagani61@gmail.com

Dadaşov Fuad

tel. (+994 12) 497-26-76 (xid.)

(+ 994) 55 868-51-62 (mob.)

е-mail: dfh54@rambler.ru

Katib:

Muxtarov Ramil

tel: (+994) 55 785 77 72 (mob.)

е-mail: mukhtarov431@gmail.com

Ünvan: AZ 1045, Bakı, Mərdəkan pr. 30.

Milli Aviasiya Akademiyası