Aviasiya təhlükəsizliyi kafedrası

Aviasiya təhlükəsizliyi kafedrası

Kafedra haqqında məlumat

Aviasiya təhlükəsizliyi kafedrası 1999-cu ildə yaradılmışdır. Kafedrada 2000-ci ildə “Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili mühəndisliyi”, 2001-ci ildə isə “Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili mühəndisliyi” ixtisası açılmışdır. 2009-cu ildə hər iki ixtisas “050617-Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi” ixtisası adı altında birləşdirilmişdir. “Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr ikinci kursu bitirdikdən sonra “Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili mühəndisliyi” və “Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili mühəndisliyi” üzrə ixtisaslaşırlar. 2011-ci ildən kafedrada “060617-Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsinə qəbul həyata keçirilir.

Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında Konvensiyaya 17-ci Əlavənin (Təhlükəsizlik. Beynəlxalq mülki aviasiyanın qanunsuz müdaxilə aktlarından qorunması) standartlarına əsasən beynəlxalq və yerli hava limanlarında aviasiya təhlükəsizliyi tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi üçün “Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili mühəndisliyi” ixtisaslaşması üzrə mütəxəssislər hazırlanır.

Beynəlxalq mülki aviasiya haqqında Konvensiyaya 12-ci Əlavənin (Axtarış və xilasetmə) və 14-cü Əlavənin (Aerodromlar) standartlarına əsasən aviasiya hadisələri zamanı axtarış və xilasetmə işlərinin, həmçinin beynəlxalq və yerli hava limanlarında və heliportlarda baş verən aviasiya hadisələri və insidentləri zamanı xilasetmə və yanğınsöndürmə işlərinin təşkili və həyata keçirilməsi üçün “Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili mühəndisliyi” ixtisaslaşması üzrə mütəxəsislər hazırlanır.

Magistratura təhsil pilləsində “Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi” ixtisası üzrə elmi-pedoqoji kadrlar hazırlanır.

Aviasiya təhlükəsizliyi kafedrasının fəaliyyət sahələrindən biri MAA-nın “Pilotların Hazırlığı Mərkəzi”nin Nəzəri Hazırlıq şöbəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq və yerli hava limanlarında və heliportlarında fəaliyyət göstərən aviasiya təhlükəsizliyi personalına və digər aviasiya personalına aviasiya təhlükəsizliyi üzrə ilkin və ixtisasartırma kurslarının həyata keçirilməsidir.

Aviasiya təhlükəsizliyi kafedrasının məzunları Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq və yerli hava limanlarında və heliportlarında, həmçinin digər dövlət və özəl müəssisələrdə işləyirlər.

Aviasiya təhlükəsizliyi kafedrasının əməkdaşları tərəfindən aviasiya təhlükəsizliyi, xilasetmə və yanğınsöndürmə, həmçinin axtarış və xilasetmə sahələrində elmi-tədqiqat işləri aparılır. Kafedrada dövlət büdcəli “Təhlükəsizlik və terrorizmə qarşı əks-tədbirlər” kimi prioritet istiqamətləri əhatə edən elmi-tədqiqat işləri aparılır. Hal-hazırda kefedrada 3 nəfər dissertant və 5 nəfər magistrant öz dissertasiya mövzuları üzrə elmi-tədqiqat işləri aparırlar.

Kafedranın tərkibi 3 professor, 3 dosent, 6 baş müəllim, 15 müəllim və 1 böyük laborantdan ibarətdir. Aviasiya təhlükəsizliyi kafedrasının professor-müəllim heyətinin səyi ilə 7 ixtisaslaşmış fənn kabineti yaradılmış və xüsusi texniki qurğularla təmin  edilmişdir. İxtisaslaşmış sinif otaqları:

III korpus – 2ci mərtəbə

20 aud. – Aviasiya təhlükəsizliyi

21 aud. – Mülki müdafiə

22 aud. – Təhlükəli yüklər

23 aud. – Qəza xilasetmə

29 aud. – Ekstremal şəraitdə idarəetmə.

 IV korpus – 4cü mərtəbə

405 aud.Aviasiya təhlükəsizliyi

V korpus – 1ci mərtəbə

106  aud. – Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili və təmini.

Kafedrada 2005-ci ildən 2017-ci il də daxil olmaqla 32 qrup (405 nəfər) tələbə məzun olmuşdur.

Kafedrada çap olunmuş tədris-metodiki işlər:

Müəlliflər. Kitabın adı. Nəşriyyat. Nəşr ili. Səhifələrin sayı.

 • Böhran şəraitinin idarə olunması
 • Terrorizm və onunla mübarizə problemləri
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
 • Mülki aviasiya obyektlərində yanğın təhlükəsizliyi
 • Mülki aviasiyada axtarış və xilasetmə işlərinin təşkili
 • Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili və təmini
 • Aviasiya hadisələrinin və insidentlərinin araşdırılması
 • Ekstremal şəraitdə insanın sag qalması
 • Hava limanlarında fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması
 • Mülki aviasiyada informasiya təhlükəsizliyi
 • Fövqəladə halların proqnozlaşdırılması və monitorinqi
 • Profaylinq sisteminin təşkili
 • Mülki müdafiə
 • Nəqliyyatın təhlükəsizliyi
 • Sərnişinlərə və yüklərə baxışın keçirilməsinin təşkili
 • Sərhəd və gömrük nəzarəti
 • Hava gəmilərinin aviasiya təhlükəsizliyi üzrə baxışdan keçirilməsi
 • Hava limanlarında buraxılış və obyekdaxili rejimin təşkili
 • Aviasiya təhlükəsizliyinin təmini üçün xüsusi texniki vasitələr
 • Təhlükəli yüklərin baxışdan keçirilməsi və daşınmasının təşkili
 • Xilasetmə işlərinin təhlükəsizliyi
 • Qəza-xilasetmə işlərində istifadə olunan xüsusi texniki vasitələr
 • Qəza-xilasetmə işlərində desantlaşmanın əsasları
 • Su hövzələrində xilasetmə işlərinin təşkili
 • Yanğın və partlayış nəzəriyyəsi
 • Dağlarda xilasetmə işlərinin təşkili və səmtimüəyyənetmə

Kafedra müdiri haqqında məlumat

Kafedra müdiri Nazim Teymur oğlu Nağıyev – 1972-ci ildə Bakı  Dövlət Universitetini riyaziyyatçı ixtisası üzrə bitirmişdir. Mərkəzi Statistika İdarəsində mühəndis (1974-1976), Milli Elmlər Akademiyasının “Kaspi” elmi mərkəzində elmi işçi (1976-1977), Dövlət İdarəsi Orqanlarında (1977-2006) müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. İstefada olan polis polkovnikidir. 2007-ci ildən MAA-nın Aviasiya təhlükəsizliyi kafedrasının müdiri, 2008-ci ildən eyni zamanda Nəqliyyat texnologiyaları (keçmiş Avianəqliyyat istehsalatı) fakültəsinin  dekanı vəzifəsində çalışır. 30 məqaləsi, 5 dərs vəsaitı, 1 tədris vəsaiti, 2 tədris metodiki vəsaiti, 1 monoqrafiyası və 1 kitabı çapdan çıxmışdır. Əlaqə nomrəsi: (+99412)4972600+30-18; mobil 0507000490.

Kafedranın əməkdaşları haqqında məlumat

 

 

S.A.A.

Vəzifəsi, elmi dərəcəsi,
elmi adı

Pedaqoji
fəaliyyəti

Elmi
və tədris-metodiki işlərinin sayı

Bitirdiyi
ali məktəb, il, ixtisas

1

Nağıyev
Nazim Teymur oğlu

kaf.
müdiri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosen
t

11

 

Azərbaycan Dövlət
Unver­si­te­ti­nin
mexani­ka-riyaziyyat
fakültəsi
; ixtisa­sı-riyaziyyatçı.
1972
.

2

Əhmədov Hüseyn
Əlisa oğlu

baş
müə
llim

13

 

Azərbaycan Dövlət
Unver­si­te­ti­nin fizika fakültəsi, ixtisası-fizika müəllimi

3

Nuriyeva
Şölə Paşa qızı

Fizika-riyaziyyat
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

17

 

Azərbaycan Dövlət
Unver­si­te­ti­nin fizika fakültəsi, ixtisası-opto və
fotoelektronika.
2001

4

Xalıqov
Nadir Baba oğlu

baş
müəllim

12

 

Xarkov hərbi məktəbi
və SSRİ Daxili İşlər Akade­mi­ya­sının nəzrində
Ali yanğın tex­ni­ki mühəndislər mək­tə­bi­;
ixtisası-yanğın və texniki təh­lü­kəsizlik üzrə
mühəndis

5

Mursakulov
Nizami Nəsirəddin oğlu

baş
müəllim 

18

 

Azərbaycan Dövlət Bədən
tərbiyəsi və idman institutu, ixtisası-məşqçi-pedaqoq.
1974

7

Həsənov
Afiq Cəmil oğlu

müəllim

5

 

Milli Aviasiya
Akademiyası, Nəqliyyat texnologiyaları fakültəsi,
ixtisası-mühəndis.

2010.

8

Rüstəmov
Ruslan Rüstəm oğlu

müəllim

7

 

Milli Aviasiya
Akademiyası, Avianəqliyyat istehsalatı fakültəsi,
ixtisası-mühəndis təşkilatçı

2008

9

Əliyev
Mübariz Nəriman oğlu

 

“Mülki
aviasiya

admnistrasiyası”nın
“Aviasiya təhlükəsizliyi” şöbəsinin

rəisi
,ba
ş
müəllim

 

 

Lomonosov adına Moskva
Dövlət Universiteti-filosov

10

İlyasov
Musa Xanlar oğlu

professor
–f.r.e.d.

45

 

Azərbaycan Dövlət
Unversitetinin mexaniki-riyaziyyat fakültəsi,
ixtisası-riyaziyyatçı

1972

11

Muxtarov
Ramil Məmməd oğlu

baş
müəllim

t.f.d.

 

 

Milli Aviasiya
Akademiyası,  Avianəqliyyat istehsalatı fakültəsi
ixtisası-mühəndis təşkilatçı

2006

 

Babayev
Rasim Abas oğlu

 

“Mülki
aviasiya admnistrasiyası”nın “Aviasiya

təhlükəsizliyi”
şöbəsi, aviasiya təhlükəsizliyinə və
qəzaxilasetmə işlərinə nəzarət sektorunun
müdiri –müəllim

 

 

 

13

Məmmədov
Vaqif Cəfər oğlu

müəllim

 

 

Bakı Ali Komandirlər
Məktəbi, ixtisası mühəndis, Azərbaycan Dövlət
Unverstetinin filologiya fakültəsi, ixtisası filoloq.

14

Muradov
İlham Məhərrəm oğlu

müəllim

 

 

Moskva Kimya Texnologiya
İnstitutu (Mühəndis texnoloq), Milli Aviasiya Akademiyası
(Avianəqliyyat istehsalatının təşkili)

2004

15

Hüseynov Arif Raib oğlu

müəllim

 

 

Milli Aviasiya akademiyası
– muhəndis ekoloq

2009

16

Qarayev
Eldar Toyçu oğlu

müəllim

 

 

Donetsk Ali Hərbi Siyasi Məktəbi
mühəndis qoşunları üzrə mühəndis

17

Hüseynov
A
ğaşükür
Əlihüseyn oğlu

baş
müəllim, h.f.d.

 

 

Azərbaycan Dövlət
Unversitetinin hüquq fakültəsi, ixtisası-hüquqşünas

18

Bədəlova
Sevinc Vaqif qızı

müəllim-böyük laborant

 

 

Azərbaycan Dövlət Net
Akademiyasıfizika fakültəsi, ixtisası-fizik

1994

19

Səmədov
Azad Fərman oğlu

müəllim
– ATİ YT və QXİ üzrə xidmət rəisi

 

 

 

20

Ağabbayev
Anar Allahverdi oğlu

müəllim

 

 

Milli Aviasiya
Akademiyası, Avianəqliyyat istehsalatı fakültəsi,
ixtisası-mühəndis təşkilatçı

2010

22

Mustafayev
İlham İbrahim oğlu

müəliim

25

 

Azərbaycan Mühəndis Texnik
Universiteti

1991

 -ixtisas mühəndis-mexanik,
Azərbaycan Polis Akademiyası – hüquqşünas

2009

23

Vəliyeva
Qərənfil Cabbar qızı

müəllim

 

 

Azərbaycan Dövlət
Unversitetinin fizika fakültəsi, ixtisası-fizik

24

Paşayev
Fidel Ələsgər oğlu

 

Mülki
aviasiya

 admnistrasiyası”nın
“Aviasiya təhlükəsizliyi” şöbəsinin
məsləhətçisi, müəllim

 

 

Milli Aviasiya
Akademiyası, ğömrük işinin təşkili

 

27

Səfərov
Surxay Həsən  oğlu,

dosent,ced

 

 

Odessa
Dövlət Ekologiya Universiteti mühəndis aqrometoreoloq

28

Əhmədova
Səidə Tahir qızı

müəllim

 

 

Milli Aviasiya
Akademiyası, Nəqliyyat texnologiyaları fakültəsi,
ixtisası-mühəndis

2016

 

 

 

Kafedranın və ixtisas qrupunun dərs cədvəli

AVİASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ” KAFEDRASININ

MÜƏLLİMLƏRİNİN
2017-2018-C
İ
TƏDRİS İLİNİN YAZ SEMESTRİ ÜÇÜN DƏRS
CƏDVƏLİ

 

Müəllimin
S.A.A

Bazar
ertəsi

Çərşənbə
axşamı

Çərşənbə

Cümə
axşamı

Cümə

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

1

Nağıyev
N.T.

 

MM

1224a

3/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

1224a

3/21

 

2

Nuriyeva
Ş.P.

1235r PST

3/21

aeroport

1235r PST

3/23

aeroport

 

 

AT

1414rA/1414rD

3/20

 

AT

1414rD

3/22

HFT

1135aA/1135aM

3/ 29

 

HFT

1455r

3/29

   

 

 

 

 

PS T
1235
a

3/29

aeroport

1235a

PST

3/36

aeroport

 

 

 

 

1135rA/1135rM

3 29

AT

1414rA

3/21

 

 

HFT

1455 r

3/20

 

3

Mursakulov
N.N.

HFT

1444a

3/29

HFT

1444r

3/29

HFT

1113i

3/29

 

 

HFT

1236a

3/29

HFT

1444a

3/29

 

HFT

1444r

3/29

 

 

 

HFT

1236a

3/29

 

 

 

QXIDE

1234aQ

FH

QXIDE

1234aQ

FH

 

 

 

HFT

1113i

3/29

 

 
   

4

Xal;qov N.B.

           

MAOYT

1234aQ/1234aT

3/23

 

     

 

MAOYT

1234aT

3/24

     

 

 

QXIIXTV

1234aQ/1234aT

FH

QXIIXTV

1234aQ/1234aT

FH

 

5

Həsənov A.C.

MAAXIT

1236a

3/23

MM

1114a/

1114 aH

3/20

   

MM

1144a

3/22

NT

1235a

3/22

MAAXIT

1236a

3/34

 

XIT

1234aQ

3/23

MM

1134aA

1134aM

3/21

MM

1337a

3/21

 

MM

1337a

3/20

MM

1454a

3/29

XIT

1234aQ

3/21

MAOYT

1234aQ

3/21

 

MM

1167a

3/20

MM

1425a

3/20

 

 

MM

1454a

3/23

MM

1425a

3/22

 

MM

1114a

3/23

 

6

Rüstəmov
R.R.

 

   

 

 

TYBK

1234aT

3/20

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

TYBK

1234aT

3/22

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Məmmədov
V.C
.


MM

1434aE/

1514a

3/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

1434r

3/21

 

MM

1454r

3/21

MM

1534r

3/21

 

MM

1454
r

3/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

1134rA/1134rM

3/23


MM

1434rM/1534r

3/20

MM

1144r

3/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MM

1514a

3/22

MM

1434aE

3/
22

 

MM

1134rA

3/21

 

 

MM

1144r

3/22


MM

1134rM

3/21

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Muxtarov R.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIT

1235a

4/ 310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIT

1445r

4/308

 

 

 

 

MAIT

1445

4/310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIT

1235a

4/311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIT

1445r

4/318

 

MAIT

1445a

4/311

 

9

Əhmədova
S.T

 

   

 

 

 

 

 

 

     

NT

1235a

3/34

HFT

1455a

3/22

AT

1414a

3/22

AT

1414a

3/20

 

AT

1424aA

3/21

AT

1424aO

3/20

 

 

HFT

1455a

3/22

HFT

1455a

3/22

 

AT

1424aA /1424aO

3/23

 

 

10

Ağabbayev A.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

HGBK

1234aT

Aerop.

HGBK

1234aT

Aerop.

SYBK

1234aT

Aerop.

SYBK

1234aT

Aerop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HGBK

1234aT

Aerop.

HGBK

1234aT

Aerop.

 

11

Mustafayev
İ.İ.

 

 

MM

1234aT/1234aQ

3/20

 

 

 

MM

1414a

3/20

 

 

 

 

 

MM

1234aQ

3/22

MM

1134aA

3/21

 

 

MM

1414aH

3/23

 

 

 

 

 

MM

1234aT

3/23

 

MM

1167a

3/22

MM

1134aM

3/21

 

 

12

Qarayev E.T

MM

1524r


3/32

MM

1114r/

1114
rH

3/32

MM

1114
rH

3/21

MM

1524r

3/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

1114r

3/21

 

 

 

 

 

İxtisasların tədiris planları (Bakalavr pilləsi üçün)

İxtisasın şifri və adı: – 050617 ” Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin
və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi”
Təhsil müddəti: 4 il (8 semestr)

Tədris planı (Bakalavr pilləsi üçün)

I. Tədris prosesinin qrafiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Tədris prosesinin qrafiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurslar

Sentyabr

IX

Oktyabr

X

Noyabr

Dekabr

X

Yanvar

I

Fevral

II

Mart

III

Aprel

IV

May

İyun

VI

İyul

VII

Avqust

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

9

16

23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

2

9

16

23

 

 

 

 

X

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

II

 

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

VIII

 

 

 

 

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

1

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

1

8

15

22

31

I

=

=

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

::

::

::

::

::

=

=

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

::

::

::

::

::

x

x

=

=

=

=

=

=

II

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

::

::

::

::

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

::

::

::

::

х

х

х

х

=

=

=

=

III

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

::

::

::

::

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

::

::

::

::

х

х

х

х

=

=

=

=

IV

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

::

::

::

::

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

::

::

::

II

II

II

II

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəzəri
təlim

::

İmtahan

 

х

Təcrübə

 

II

Buraxılış
işinin hazırlanması

*

Dövlət
yekun attestasiyası

=

Tətil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tədris prоsеsinin
plаnı

 

Sırа №

Fənnin şifri

Fənlərin аdıları

Кrеdit sаyı

Ümumi

saatlar

Tələbələr

sərbəst

işi

Auditor

saatları

О cümlədən

 

Sеmеstr

Həftəliк dərs yüкü

Mühаzirə

Sеminаr, məşğələ

Lаbоrаtоriyа

k/i

k/l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

HF-B00

I. Humаnitаr fənlər

30

24

900

720

495

405

405

315

90

45

315

270

 

 

 

 

1.    
 

HF – B01

Аzərbаycаn
tаriхi

6

180

105

75

45

30

 

 

II

6

2.    
 

HF – B02

Аzərb.dili və Nitq mədəniyyəti

5

150

90

60

 

60

 

 

II

5

3.    
 

HF – B03

Хаrici dil – 1

6

180

90

90

 

90

 

 

I

6

4.    
 

HF – B04

Хаrici dil – 2

7

210

120

90

 

90

 

 

II

5

 

HSF

Sеçmə
fənlər

6

180

90

90

45

45

 

 

 

 

5.    
 

HSF – B05

Blок1:

 1. Fəlsəfə;
 2. Iqtisаdi
  nəzəriyyə;

Pоlitоlоgiyа.

4

120

60

60

30

30

 

 

IV

4

6.    
 

HSF – B06

Blок
2:

 1. Кulturоlоgiyа;
 2. Аzərbаycаn
  Rеspubliкаsının
  Коnstitusiyаsı və hüququn əsаslаrı

Sоsiоlоgiyа

2

60

30

30

15

15

 

 

III

2

 

IPF

II. Iхtisаsın
ümumpеşə

hаzırlıĞı fənləri

 

136

 

 

4260

 

2490

1740

870

825

45

 

 

 

7.    
 

IPF – B01

Riyаziyyаt – 1

4

120

60

60

30

30

 

 

I

4

8.    
 

IPF – B02

Riyаziyyаt – 2

5

150

90

60

30

30

 

 

II

4

9.    
 

IPF – B03

Кimyа

5

150

90

60

30

30

 

 

I

4

10.  
 

IPF – B04

Fiziка-1

4

120

60

60

30

15

15

 

I

4

11.  
 

IPF – B05

Fiziка-2

4

120

60

60

30

15

15

 

II

4

12.  
 

IPF – B06

Infоrmаsiya
texnologiyalarının əsasları

6

180

105

75

30

30

15

 

I

6

13.  
 

IPF – B07

Ətrаf
mühitin mоnitоrinqi və екоlоji təhlüкəsizl
ik

5

150

90

60

30

30

 

 

VI

4

14.  
 

IPF – B08

Elektrotexnika və elektronikanın əsasları

5

150

90

60

30

30

 

 

IV

4

15.  
 

IPF – B09

Əməyin
mühafizəsi və tə təhlükəsizlik texnikası

4

120

75

45

30

15

 

 

VII

3

16.  
 

IPF – B10

 Aviasiya təhlükəsizliyinin
təminində texnoloji proseslərin riyazi modelləşdirilməsi

5

150

90

60

30

30

 

 

V

4

17.  
 

IPF – B11

Tibbi biliklərin əsasları

5

150

90

60

30

30

 

 

III

4

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

13

18.  
 

IPF – B12

Böhrаn
şərаitinin idаrəоlunmаsı

5

150

90

60

30

30

 

 

VI

4

19.  
 

IPF – B13

Tеrrоrizm və оnunlа mübаrizə
prоblеmləri

5

150

90

60

30

30

 

 

IV

4

20.  
 

IPF – B14

Həyаt
fəаliyyətinin təhlüкəsizliyi

5

150

90

60

30

30

 

 

III

4

21.  
 

IPF – B15

Metrologiya,standartlaşdırma,sertifikatlaşdırma və
keyfiyyətə nəzarət.

5

150

90

60

30

30

 

 

V

4

22.  
 

IPF – B16

Mülкi аviаsiyа оbyекtlərində
yаnğın təhlüкəsizliyi

5

150

90

60

30

30

 

 

VII

4

23.  
 

IPF – B17

Mülki aviasiyada axtarış və xilasetmə  işlərinin
təşkili

5

150

90

60

30

30

 

(к/i)

III

4

24.  
 

IPF – B18

Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili və təmini

5

180

90

60

30

30

 

 (к/i)

IV

4

25.  
 

IPF – B19

Aviasiya hadisələrinin və insidentlərinin
araşdırılması

5

150

90

60

30

30

 

 

VIII

4

26.  
 

IPF – B20

Екstrеmаl şərаitdə insаnın sаğqаlmа

5

150

90

60

30

30

 

 

VIII

6

27.  
 

IPF – B21

Hava limanlarında fövqəladə halların nəticələrinin
aradan qaldırılması

5

150

90

60

30

30

 

 

VI

4

28.  
 

IPF – B22

Mülki aviasiyada Infоrmаsiyа təhlüкəsizliyi

5

150

90

60

30

30

 

 

V

4

29.  
 

IPF – B23

Aviasiya psixologiyasının əsasları

4

120

75

45

30

15

 

 

VI

3

30.  
 

IPF – B24

Аvаisiyа
hlüкəsizliyinin
hüquqi əsаslаrı

5

150

90

60

30

30

 

 

V

4

31.  
 

IPF – B25

Uçuşların təhlükəsizliyi

4

120

75

45

30

15

 

 

VII

3

32.  
 

IPF – B26

Hava gəmilərinin konstruksiyası

4

120

75

45

30

15

 

 

IV

3

33.  
 

IPF – B27

Fövqəladə halların
proqnozlaşdırılması və manitorinqi

4

150

90

60

30

30

 

 

III

4

34.  
 

IPF – B28

Mülki müdafiə

3

90

45

45

30

15

 

 

IV

3

35.  
 

IPF – B29

Prоfаylinq
sistеminin təşкili

5

150

90

60

30

30

 

(к/i)

V

4

36.  
 

IPF – B30

Bədən tərbiyəsi

 

60

30

30

 

30

 

 

I

2

37.  
 

IPF – B31

Bədən tərbiyəsi

 

60

30

30

 

30

 

 

II

2

 

IPSF

 

PЕŞƏ
HАZIRLIĞININ SЕÇMƏ  FƏNLƏRI

 

22

660

390

270

150

120

 

 

 

 

 

 

38.  
 

İPSF – B01

Blок
1:  

 1. Tərsimi
  həndəsə və mühəndis qrafikası
 2. Kompüter
  modelləşdirilməsi
 3. Baytarlıq
  və fito nəzarətinin təşkili

3

90

45

45

30

15

 

 

III

3

39.  
 

İPSF – B02

Blок
2:

 1. Hаvа
  limаnlаrı və аviаşirкətlər
 2. Nəqliyyаt
  cоğrаfiyаsı
 3. Nəqliyyat
  müəssisələrində auditin təşkili

3

90

60

30

15

15

 

 

VI

2

40.  
 

İPSF – B03

Blок
3:

 1. Peşəyönümlü
  rus dili
 2. Peşəyönümlü
  ru ingilis dili

4

120

60

60

30

30

 

 

III

4

41.  
 

İPSF – B04

Blок 4:

 1. Hаvа
  hüququ
 2. Nəqliyyat
  hüququ

 

3

90

60

30

15

15

 

 

VI

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

42.  
 

İPSF – B05

Blок
5:

 1. Nəqliyyatın
  təhlükəsizliyi
 2. Miqrаsiyа
  nəzаrəti

5

150

90

60

30

30

 

 

V

4

43.  
 

İPSF – B06

Blок 6:

 1. Nəzəri
  və tətbiqi mexanika
 2. Ehtimal
  nəzəriyyəsi və risklərin idarə
  olunması

 

4

120

75

45

30

15

 

 

IV

3

 

ISF

III.
IХTISАSLАŞMАNIN SЕÇMƏ
FƏNLƏRI

(Аviаsiyа təhlüкəsizliyinin
təşкili)

28

 

840

 

 

510

 

 330

 

180

 

150

 

 

 

 

41

ISF – B01

Sərnişinlərə
və yüкlərə bахışın
кеçirilməsinin təşкili

5

150

90

60

30

30

 

(к/i)

VII

4

42

ISF – B02

Sərhəd və gömrük nəzarəti

5

150

90

60

30

30

 

(к/i)

VI

4

43

ISF – B03

Hаvа
gəmilərin
ə aviasiya təhlükəsizliyi üzrə
bахış
ın кеçirilməsinin təşkili

4

120

75

45

30

15

 

 

VII

3

44

ISF – B04

Hava limanlarında  burахılış və
оbyекtdахili rеjimin təşкili

4

120

75

45

30

15

 

 

VIII

4,5

45

ISF – B05

Аviаsiyа
təhlüкəsizliyinin təmini üçün хüsusi
tехniкi vаsitələr

5

150

90

60

30

30

 

(к/i)

VIII

6

46

ISF – B06

Təhlüкəli
yüкlərin bахışdаn кеçirilməsi
və dаşınmаsının təşкili

5

150

90

60

30

30

 

 

VII

4

 

 

III.
IХTISАSLАŞMАNIN SЕÇMƏ
FƏNLƏRI

(Qəzа-хilаsеtmə
aхtаrış
işlərinin təşкili)

28

 

840

 

 

510

 

 

330

 

180

 

150

 

 

 

 

 

48

ISF – B01

Хilаsеtmə
işlərinin təhlüкəsizliyi

5

150

90

60

30

30

 

 (к/i)

VII

4

49

ISF – B02

Qəzа-хilаsеtmə
işlərində istifаdə оlunаn хüsusi
tехniкi vаsitələr

4

120

75

45

30

15

 

 

VII

3

50

ISF – B03

Qəzа-хilаsеtmə
işlərində dеsаntlаrşmаnın əsаslаr
ı

5

150

90

60

30

30

 

 

VII

4

51

ISF – B04

Su
hövzələrində хilаsеtmə işlərinin
təşкili

4

120

75

45

30

15

 

 

VIII

4,5

52

ISF – B05

Yаnğın
və pаrtlаyаş nəzəriyyəsi

5

150

90

60

30

30

 

(к/i)

VI

4

53

ISF – B06

Dаğlаrdа
хilаsеtmə işlərinin təşкili
və səmtimüəyyənеtmə

5

150

90

60

30

30

 

(к/i)

VIII

6

 

 

Təcrübələr (10 həftə)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumi dövlət
attestasiyası (6 həftə)

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMI:

240

6660

3885

2745

1290

1410

45

 

 

 

 

Təcrübəyə аyrılаn
müddətin bir həftəsi – 1,5 кrеdit.

Burахılış işinin
hаzırlаnmаsınа və dövlət
attestasiyasının  müddətin bir  həftəsi – 1,5 кrеdit

 

III.
Təlimə
аyrılаn müddət  (
həftələrlə)

 

Кurslаr

Nəzəri
təlim

Imtаhаn
sеssiyаsı

Təcrübə

Burахılış
işi

Tətil

Cəmi

Hazırlıq

Müdafiə

I

30

10

2

 

 

10

52

II

30

10

4

 

 

8

52

III

30

10

4

 

 

8

52

IV

25

9

 

4

2

2

42

Cəmi:

115

39

10

4

2

28

198

 

 

IV.  TƏDRIS
YÜКÜ ÜZRƏ  ÜMUMI MƏLUMАTLАR

 

 

Ümumi

Sеmеstrlər

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Dərs sааtlаrının
miqdаrı

2745

375

375

375

375

360

345

315

225

2

Tələbələrin sərbəst
işi

3885

435

495

495

525

540

555

495

345

3

Кurs işlərinin sаyı
(АTT)

6

 

 

1

1

1

1

1

1

3-b

Кurs işlərinin sаyı
(АQХIT)

6

 

 

1

1

1

1

1

1

4

Imtаhаnlаrın
sаyı (АTT)

46

5

5

6

7

6

7

6

4

4-b

Imtаhаnlаrın
sаyı (АQХIT)

46

5

5

6

7

6

7

6

4

5

Həftədə sааtlаrın
sаyı

 

25

25

25

25

24

23

21

22,5

 

 

 

Kreditlərin
sayı

Tədris

216

25

27

28

30

30

30

27

19

Təcrübə və
buraxılış işi

24

 

3

 

6

 

6

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İxtisasların tədiris planları (Magistratura səviyyəsi üçün)

«Azərbaycan Hava Yolları» Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti

 

 

           

 

TƏDRİS PLANI

(magistratura səviyyəsi üçün)

 

 

I. Tədrİs
prosesİnİn Qrafİkİ

Kurslar

Sentyabr

 29

IX

 

 5

  X

Oktyabr

    27

  X

 

  2

 XI

Noyabr

Dekabr

 29

XII

 

  4

  I

Yanvar

 26

  I

 

  1

  II

Fevral

 23

  II

 

  1

 III

Mart

 30

 III

 

  5

 IV

Aprel

   27

 IV

 

  3

  V

May

İyun

 29

 VI

 

  5

VII

İyul

27

VII

 

1

VIII

Avqust

1

 

7

8

 

14

15

 

21

22

 

28

6

 

12

13

 

19

20

 

26

3

 

9

10

 

16

17

 

23

24

 

30

1

 

7

8

 

14

15

 

21

22

 

28

5

 

11

12

 

18

19

 

25

2

 

8

9

 

15

16

 

22

2

 

8

9

 

15

16

 

22

23

 

29

6

 

12

13

 

19

20

 

26

4

 

10

11

 

17

18

 

24

25

 

31

1

 

7

8

 

14

15

 

21

22

 

28

6

 

12

13

 

19

20

 

26

2

 

8

9

 

15

16

 

22

23

 

29

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

::

::

::

::

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

::

::

::

::

=

=

=

=

=

=

=

=

II

=

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::

::

::

::

::

=

=

X

X

X

X

O

O

O

O

II

II

II

II

II

II

II

II

*

*

*

*

 

 

                       
     

Х

 

   

 

 

   

::

 

     

O

 

   

=

 

 

   

II

 

 

 

Şərti
işarələr:            – Nəzəri tədris,
– İmtahan,             – Elmi tədqiqat təcrübəsi,           –
Elmi pedaqoji təcrübə ,            –   Tətil və ya yay
semestri,             – Magistr dissertasiyasının
hazırlanması,            

 
   

*

 

 

 

         –
Magistr dissertasiyasının müdafiəsi    

 

II. TƏDRİS PROSESİNİN PLANI

 

 

Fənnin şifri

Fənlərin adı

Kreditin sayı

Ümumi saatlar

Auditoriya-dan kənar saatlar

Auditori­ya saatları

O cümlədən

Semestr

Həftəlik dərs yükü

Mühazirə

Seminar məşğələ

Labora­toriya

Referat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.                 
 

 MHF-B00

Humanitar
fənlər

14

420

315

105

60

45

 

 

 

 

2.                 
 

MHF – B01

Xarici dil

6

180

135

45

 

45

 

+

I

3

3.                 
 

MHF – B02

Ali məktəb
pedaqogikası

4

120

90

30

30

 

 

+

II

2

4.                 
 

MHF – B03

Psixologiya

2

60

45

15

15

 

 

+

III

1

5.                 
 

MHF – B04

Seçmə
fənlər:

 1. Elmi tədqiqatların
metodologiyası

 2. Elmin
fəlsəfəsi

2

60

45

15

15

 

 

+

II

1

6.                    
 

MİF – B00

İxtisas
fənləri

10

300

225

75

75

 

 

 

 

 

7.                 
 

MİF – B01

Hava nəqliyyatında
texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyinin
müasir problemləri

4

120

90

30

30

 

 

+

I

2

8.                 
 

MİF – B02

Hava nəqliyyatında
texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyinin
tarixi və
metodologiyası

2

60

45

15

15

 

 

+

I

1

9.                 
 

MİF – B03

Elmi tədqiqatların
proqram təminatı

4

120

90

30

30

 

 

+

III

2

İxtisaslaşma: Hava nəqliyyatında texnoloji
proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi

10.             
 

MİF – B04

Seçmə
fənlər

24

720

540

180

90

90

 

 

 

 

11.             
 

MİF –
B04-1

Seçmə
fənlər – 1:

·  Qeyri-müəyyənlik şəraitində
qərarların qəbulu

·  Aviasiya təhlükəsizliyi üzrə
texniki vasitələrin istismar texnologiyaları

6

180

135

45

30

15

 

+

I

3

12.             
 

MİF –
B04-2

Seçmə fənlər

2:

·  Nəqliyyatın təhlükəsizliyinin
təminində dövlət siyasəti

·  Mülki aviasiyanın fəaliyyətində
insan faktoru

8

240

180

60

30

30

 

+

III

4

13.             
 

MİF
B04-3

Seçmə fənlər
3:

·  Fövqəladə halların idarə
olunması

·  Aviasiyada yüklərin təhlükəsiz
daşınmasın
ın əsasları

8

240

180

60

30

30

 

+

III

4

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14.             
 

MİF – B05

İxtisaslaşma
fənləri

42

1260

945

315

165

150

 

 

 

 

15.             
 

MİF – B05-1

Mülki
aviasiyada axtarış və qəza-xilasetmə işlərinin
müasir problemləri

6

180

135

45

30

15

 

+

I

3

16.             
 

MİF – B05-2

Mülki
aviasiyanın təhlükəsizliyinə nəzarət və
idarəetmə sistemləri

8

240

180

60

30

30

 

+

III

4

17.             
 

MİF – B05-3

Nəqliyyatda həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi

8

240

180

60

30

30

 

+

II

4

18.             
 

MİF – B05-4

Mülki aviasiyada təhlükəsizliyin keyfiyyətinə
nəzarət problemləri

8

240

180

60

30