Hüquqşünaslıq kafedrası

 

 

Hüquqşünaslıq kafedrası 

Hüquqşünaslıq kafedrası 

Hüquqşünaslıq kafedrası 1999-cu ildə yaradılmışdır. Kafedra müdiri vəzifəsini h.e.d., professor İbrahim Quliyev icra edir. Kafedra İqtisadiyyat və hüquq fakültəsinin tərkibinə daxildir. Kafedra hüquq fənləri üzrə tədris, tədris metodik və elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirir.

Kafedrada aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr və magistr hazırlığı həyata keçirilir:

İxtisas:

– Hüquqşünaslıq

 İxtisaslaşma:

– Konstitusiya hüququ

– Beynəlxalq hüquq

– Mülki və təsərrüfat hüququ

– Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən tədris olunan bütün fənlər üzrə mühazirələr, metodik göstərişlər, işçi proqramlar tərtib edilmişdir. Kafedranın professor-müəllim heyəti elmi yaradıcılıqla məşğul olur. Elmi məqalələr yerli və xarici elmi məcmuələrdə və elmi jurnallarda dərc etdirilir, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar  hazırlanır və nəşr olunur.

Kafedranın əməkdaşları

 • İbrahim Quliyev – h.e.d., professor
 • Aydın Qasımov – h.e.n., dosent
 • Sahil Qasımov – h.e.n., dosent
 • Şöhlət Kərimov – h.e.n., dosent
 • Ağa Kərim Mirzəyev – h.e.n., dosent
 • Fəxrəddin Nağıyev – h.e.n., dosent
 • Nazim Əliyev – h.e.n., dosent
 • Nazim Nağıyev – h.e.n., dosent
 •  Samirə Mürşüdova – h.e.n., baş müəllim
 •  Rasim Ağasiyev – h.e.n., baş müəllim
 •  İsmayıl Mirzəyev – baş müəllim
 •  İsmayıl İmanov – müəllim
 •  Qalib Süleymanov – müəllim
 •  Müşərrəf Əliyeva – müəllim
 • Gülnar Qurbanova – müəllim
 •  Samir Sədullayev – laborant

Kafedra müdiri

Kafedra müdiri İbrahim Oruc oğlu Quliyev – 1980-ci ildə SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Ali Məktəbini  hüquqşünas ixtisası üzrə bitirmişdir. 1991-ci illərdə SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin İdarəetmə Akademiyasının İttifaq Respublikaları üçün Rəhbər kadrlar hazırlayan birinci fakültəsini  bitirmişdir. 2003-cü ildən Milli Aviasiya Akademiyasının Hüquqşünaslıq kafedrasının professoru, kafedra müdiridir. Hüquq elmində müasir problemlər istiqamətində elmi iş aparır.

Əlaqə tel: (+ 994 12) 497 26 00 (24-21)

E.mail: kuliyev511@rambler.ru

 

Tədris olunan fənlər

 • Kafedrada aşağıdakı fənlər tədris edilir:

  Bakalavr pilləsi üzrə

  • Konstitusiya hüququ
  • Hüquq nəzəriyyəsi
  • Mülki hüquq
  • Cinayət hüququ
  • Cinayət prosesi
  • Beynəlxalq hüquq
  • Bələdiyyə hüququ
  • Maliyyə hüququ
  • Sahibkarlıq hüququ
  • Vergi hüququ
  • Gömrük hüququ
  • Aqrar hüququ
  • Əmək hüququ
  • Sosial təminat hüququ
  • Hava hüququ
  • Nəqliyyat hüququ
  • Xarici ölkələrin konstitusiya hüququ
  • Ekologiya hüququ
  • Mülki proses
  • Beynəlxalq xüsusi hüquq
  • İnzibati hüquq
  • Kriminologiya
  • Cəza-icra hüququ
  • Kriminalistika
  • Cinayət axtarış hüququnun əsasları
  • Biznes hüququ

   Magistr pilləsi üzrə

  • Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin problemləri
  •  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq
  •  Müasir hüquq tarixinin problemləri
  •  Siyasi və hüquqi təlimlər tarixinin problemləri
  •  Müqayisəli hüquqşünaslıq
  •  Hakimiyyətlərin bölünməsi konsepsiyası
  •  Bələdiyyə hüququnun müasir problemləri
  •  Seçki hüququ
  •  Konstitusiya nəzarəti
  •  İnsan hüquqlarının problemləri
  •  Müqayisəli Konstitusiya hüququ
  •  Dövlət qulluğu
  •  Cinayət tövsifinin nəzəri problemləri
  •  İbtidai araşdırma
  •  Cinayət hüququnda cəzanın nəzəri problemləri
  •  Kriminalistikanın metodologiyasının problemləri və cinayətlərin istintaqında müasir elmi-texniki vasitələrin və metodların tətbiqi
  •  Məhkəmə ekspertizasının aktual problemləri
  •  Cinayət mühakimə icraatında məhkəmə sübutları
  •  Müqavilədənkənar öhdəliklər
  •  Əmək mübahisələri və onların həlli qaydası
  •  Əmlakın mülkiyyətə və digər əşya hüququna verilməsi üzrə müqavilələr
  •  Əqli mülkiyyət hüququ
  •  Pensiya hüququnun problemləri
  •  Subyektiv hüquqların məhkəmə müdafiəsi
  •  Beynəlxalq hüquqda nəzarət
  •  Müqayisəli hüquq
  •  Xəzər dənizin beynəlxalq hüquqi statusu
  •  Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə problemləri
  •  Müasir beynəlxalq hüquqda insan hüquqları, əhali və miqrasiya problemləri
  •  Beynəlxalq xüsusi hüququn aktual problemləri