Dissertasiya şuraları

Milli Aviasiya Akademiyası nəzdində texnika elmləri (D.06.001) və hüquq elmləri üzrə (FD.06.011) 2 dissertasiya şurası fəaliyyət göstərir.

Texnika elmlərinin aşağıda göstərilən ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsi üçün  D.06.001 saylı Dissertasiya şurası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yannda Ali Attestasiya Komisiyasının 12 yanvar 2011-ci il tarixli 10 saylı əmri ilə yaradılmışdır.

  • 05.12.04 – Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları;
  • 05.22.14 – Hava nəqliyyatının istismarı;
  • 05.07.06 – Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatlar və onların sistemlərinin istismarı;
  • 05.27.01 – Bərk cisim elektronikası, radioelektron komponentlər, mikro- və nanoelektronika.

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün yaradılmış FD.06.011 Dissertasiya Şurası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 18 fevral 2011-ci il tarixli 74 saylı əmri ilə yaradılmışdır.

Dissertasiya Şurasına müdafiə üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertasiyaların qəbul edilməsinə və müdafiənin keçirilməsinə icazə verilmişdir:

  • 12.00.02 – Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ
  • 12.00.10 – Beynəlxalq hüquq.

Dissertasiya Şurasının tərkibi 13 nəfərdən ibarətdir.

Adı, atasının adı, soyadı

Alimlik dərəcəsi, şurada ixtisasının şifri

1

Quliyev İbrahim Oruc oğlu (sədr) H.e.d. 12.00.02, 12.00.10

2

Hüseynov Lətif Hüseyn oğlu  (sədr müavini) H.e.d. 12.00.10

3

Nağıyev Fəxrəddin Tağı oğlu (elmi katib) H.e.n. 12.00.02

4

Cəfərov Azər Məmməd oğlu H.e.d. 12.00.02

5

Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı H.e.d. 12.00.10

6

Əliyev Namiq Həsən oğlu H.e.d. 12.00.02, 12.00.10

7

Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu H.e.n. 12.00.02

8

Qasımov Aydın Eylas oğlu H.e.n. 12.00.10

9

Qasımov Sahil Yaqub oğlu H.e.n. 12.00.10

10

Kolodkin Leonard Mixayloviç H.e.d. 12.00.10

11

Kərimov Şöhlət Müzəffər oğlu H.e.n. 12.00.02

12

Nağıyev Nazim Teymur oğlu H.e.n. 12.00.02

13

Vəliyev İsaxan Veysəl oğlu H.e.d. 12.00.02, 12.00.10

Əlaqə tel.: +994(12) 497 27 54 (Texnika elmləri üzrə);

+994(12) 497 26 00 (24-21) (Hüquq elmləri üzrə)