(+994 12) 497-26-28
mail@naa.edu.az
Bakı şəh., Mərdəkan pr., 30

Tərbiyə işləri şöbəsi

1.İsgəndər Zəhmət oğluMəmmədov – 1989-cu ildə Rusiya Federasiyasının Sverdlovski şəhərində Sənaye Pedeqoji Universitetini bitirmişdir.    1993-cü ildən Milli Aviasiya Akademiyasında Tərbiyə işləri şöbəsinin rəisidir, baş müəllimdir.  Qarabağ Müharibəsi Veteranıdır. SSRİ idman ustasıdır.

Əlaqə tel.: (+994 12)497 26 00  21-31(iş);  (+99450 ) 363 29 91 (mob).                                e-mail: iskmark2000@gmail.com

  1. Mammadov İsgandar Zahmat – graduated from the İnustrial Pedagogical University at , Russian Federation in 1989. Since 1993 he has been leading the department of Disciplinary. I. Mammadov is a senior teacher, Veteran of Kharabakh War, Master of sports of the USSR.

       2.Nurəddin Surəddin oğlu Nurməmmədov – 1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (S.M.Kirov adına ADU) tarix fakultəsini bitirmişdir.               1995-ci ildən Milli Aviasiya Akademiyasında Tərbiyə işləri şöbəsində tərbiyəçi müəllim işləyir.

           Əlaqə tel.: (+99470)370 16 36 (mob.)

  1. Nurmammadov Nuraddin Suraddin – graduated from the History Department of BSU ( ASU – named after S.M. Kirov) in 1980. Since 1995 he has been working at the department of Disciplinary.
  1. Vaqif Qabil oğluAlbalıyev – 1978-ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakultəsini, 2003-cü ildə isə Milli Aviasiya Akademiyasının Beynəlxalq hüquq fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995-ci ildən Milli Aviasiya Akademiyasında Tərbiyə işləri şöbəsində tərbiyəçi müəllim işləyir.  Qarabağ Müharibəsi Veteranıdır.

          Əlaqə tel.: (+99450)368 06 95(mob).

  1. Albaliyev Vagif Gabil – graduated from the Philology faculty of Ganja State Pedagogical University in 1978 and finished the “International law” faculty of NAA with Honorary Diploma in 2003. Since 1995 he has been working at the department of Disciplinary. He is the Veteran of Kharabakh War.

     4. Rəsul Əyyub oğlu  İsmayılov – 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Təyyarəçilik  Məktəbini bitirmişdir.                       2017-ci ildən Milli Aviasiya Akademiyasında Tərbiyə işləri şöbəsində tərbiyəçi müəllim işləyir. Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Birinci dərəcəli                hərbi təyyarəçi, ehtiyatda olan zabit-mayordur.

           Əlaqə tel.: (+99451) 441 99 49  (mob).

        4. Ismayilov Rasul Ayyub – graduated from the Military Aviation School of the Ministry of Defence of AR in 1997. Since 2017 he has been working  at the department of Disciplinary.

           He is the Veteran of Kharabakh War, Military pilot of the First Degree, officer-major in reserve.

          5. Gülnar Fərhad qızıCəfərova– 2007-ci ildə Milli Aviasiya Akademiyasının Beynəlxalq hüquq fakultəsini  Hüquqşünaslıq”ixtisası üzrə                        fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2014-cü ildən Milli Aviasiya Akademiyasında  Tərbiyə işləri şöbəsində tərbiyəçi müəllim işləyir.

          Əlaqə tel.: (+99455) 609 10 27(mob).                   e-mail: gulnar_nuriyeva_84@mail.ru

          Jafarova Gulnar Farhad – Graduated from the faculty of “International Law” of NAA with Honorary Diploma in 2007. Since 2014 she has been              working at the department of Disciplinary.