Praktiki Hazırlıq Şöbəsi

Müasir dövrdə yüksək səviyyəli professional uçuş kadrlarının hazırlanması üçün yeni texnologiyalarla hazırlanmış uçuşu tam imitasiya edən trenajorların rolu əvəzsizdir. Bu trenajorlar vasitəsilə müxtəlif məşq və yoxlamalar, yeni tip Hava Gəmilərinə (HG) hazırlıq, xüsusi uçuş şəraitlərində  uçuşların yerinə yetirilməsi kimi məşqlərin aparılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müasir HG-sinin pilotu 250-dən artıq  xüsusi şəraitdə imtina (yanğın, mühərikin və ayrı-ayrı təyyarə sistemlərinin  nasazlığı, idarəetmədə problemlər, və s.) modellərindən istifadə edərək uçuş üçün təhlükənin əlamətlərinin tanınması, yaranma səbəbini, yaranmış təhlükənin qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması yollarını real məhdud vaxt şəraitində  həyata keçirilməsini öyrənməlidir. Hər cür hava şəraitinin (duman, ildırımlı buludlar, külək, küləyin sürüşməsi, turbulentlik, buzlaşma) modelləşdirmək imkanı xüsusilə gənc pilotları çətin hava şəraiti ilə tanış edir və uçuşun yerinə yetirilməsi təcrübəsini qazandırır.

8 iyul 2008-ci il, 3 trenajorun alınması üçün müqavilənin imzalanması ilə Azərbaycan Aviasiyasında pilotların hazırlığın yeni mərhələsi başlandı. Müqavilənin bağlandığı dövrdən 4 trenajor üçün hesablanmış kompleksin tikintisi aparılmışdır. Binada aparılan tikinti və quraşdırma  işlərinin  gələcəkdə EASA-nın (European Aviation Safety Agency) tələblərinə uyğun olması üçün Böyük Britaniya krallığından bu işlərə nəzarət üçün auditorların dəvət olunması lazım bilinmişdir.

Trenajor Mərkəzinin (TM)  bütün əməkdaşları THALES şirkətinin bazasında təlimi, təcrübə keçməklə, trenajorların MAA-sında ( TM-də ) quraşdırılmasında birbaşa iştirak etmişdir. Trenajor Mərkəzi əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik standartlarına cavab verən 4 trenajor üçün 2 zal, 3 sinif otağı, müəllimlər otağı, 4 brifinq və 4 debrifinq otağı  yerləşən müasir binadır.  Binanın tikintisi 2010-cu ilin 3-cü rübündə başa çatmışdır.

2010-cu il dekabr ayının 8-ində Azərbaycan Dövlət Mülki Aviasiya Adminstrasiyası (DMAA) sertifikasiya komissiyası tərəfindən aparılmış yoxlamanın nəticəsi olaraq A-320 hava gəmisinin uçuşunu tam imitasiya edən trenajoruna ilk sertifikat verildi. Bundan sonra Azərbaycan Hava Yolları şirkətinin pilotları ilk məşq uçuşlarına başladı. ATR-72 HG-nin trenajoru quraşdırma işləri 20 dekabr 2010-cu ildə  başa çatdırıldı.  B-767-300 hava gəmisinin trenajoru isə 01 fevral 2011-ci ildə istismara verildi.  Böyük Britaniyadan gəlmiş sertifikasiya komissiyası A-320 və B-767-300 HG-ləri trenajorlarının sertifikasiya prosedurları aparıldı, 2011-ci ilin mart ayında sertifikat verildi.

Azərbaycan Respublikası aviasiyasında çoxsaylı İL-76 HG istismar olunduğunu nəzərə alaraq bu təyyarənin trenajorunun alınması qərarı qəbul edildi. Bu cür trenajorun istehsal edən şirkətin olmaması səbəbindən əvvəllər Moskva Şeremetyevo hava limanında istismarda olmuş trenajor alındı və 2011-ci ilin aprel ayında İL-76 HG-nin trenajoru istismara verildi.

2011-ci ilin iyul-sentyabr  aylarında Böyük Britaniyanın mülki aviasiya administrasiyası tərəfindən sertifikasiyası nəticəsində B-757-200 və ATR-72 hava gəmilərinin trenajorları da istifadəyə verildi.

 Azərbaycan Respublikasında Mİ-171 (dövlət aviasiyasında – MI-17-1) helikopterinin ayrı-ayrı təşkilatlarda istismar edilməsi, uçuşu tam imitasiya edən trenajorların olmaması, uçuş kadrlarının hazılanmasında böyük çətinliklər yaradırdı. Mİ-171 helikopterinin pilot və mühəndis heyətlərini hazırlamaq üçün ən yüksək texniki imkanları olan sinif avadanlıqları, hərəkətsiz kabina, debrif (uçuşdan sonra təhlil) sistemi və uçuşu tam imitasiya edən trenajorun alınması qərarı qəbul edildi. Bu trenajorun yaradılması üçün Ukranada yerləşən “AVIA” Elmi-Istehsalat Birliyi ilə müqavilə imzalandı. Trenajorlar ilə bağlı əvvəlki müqavilələrdə olduğu kimi buradada avadanlığa, onun sertifikasiyasına və gələcəkdə bu sistemləri idarə edən mütəxəsislərin hazırlığına xüsusi tələblər vurğulandı. Müqavilə üzrə bütün işlər vaxtında aparıldı. Mİ-171 helikopterinin trenajoru 2012-ci ilin avqustunda Bakıya gətirildi və MAA-nın mütəxəsisləri ilə birgə quraşdırıldı. 2012-ci ilin sentyabr ayında Mi-171 trenajoru Azərbaycan DMAA tərəfindən sertifikasiya olunaraq istismara verilmişdir. Bütün trenajorlar hər il EASA və Azərbaycan DMAA tərəfindən sertifikasiya olunur .

На основании приказа Министра гражданской авиации СССР №46 от 15.09.1964 г. Азербайджанское Территориальное управление Гражданского Воздушного Флота переименовано в Азербайджанское управление гражданской авиации МГА СССР, в состав которого входил Бакинский Обьединенный Авиаотряд.

Согласно приказа МГА № 24 ДСП от 28.02.1979г с 01.06.1979г. в связи с расформированием Азербайджанского Управления Гражданской Авиации Министерства Гражданской Авиации СССР создано Азербайджанское Республиканское Производственное Обьединение  МГА СССР.

Согласно приказа Минестерства Гражданской Авиации СССР № 116 ДСП от 08.09.1980 г. С01.01.1981 г. Азербайджанское Республиканское Производственное обьединение переименовано в Азербайджанское Управление Гражданской Авиации.

Согласно приказа № 198 от 26 декабря 1990 года с 01.01.1991 г.Азербайджанское Управление Гражданской Авиации реорганизовано в концерн «Азербайджанские Авиалинии».

-Указом Президента Азербайджанской Республики от 07.04.1992 г. Концерн «АЗАЛ» переименован в Государственный концерн «Азербайджан Хава Йоллары».

16 апреля 2008 г.Указом Президента Азербайджанской Республики создано путем реорганизации Госконцерна «Азербайджан Хава Йоллары» Закрытое Акционерное Общество «Азербайджан Хава Йоллары».

 В августе 2016 года был создан центр подготовки пилотов ,который включает в себя подготовку пилотов и авиационных специалистов  для гражданской авиации Азербайджана,путь которых начинается в стенах национальной академии авиации Азербайджана.После окончания НАА начинается второй этап подготовки молодых пилотов, это  первоначальная подготовка на легко моторном самолете Цессна- 172С,которые начинают полёты в аэропорту Забрат-2.

После завершения программы полётов на данном  типе в количестве 150 часов и более пилоты приступают к переучиванию на большие воздушные суда такие как Эмбраер- 170/190,Aэробус 319/320,Боинг 757/767.Вся подготовка включает в себя большой теоретический курс,тренажёрную подготовку и лётную тренировку в авиакомпании с высокопрфессиональным инструкторским составом.Как мы видим весь этот процесс занимает очень кропотливую и обьемную работу всего преподавательского и инструкторского состава. Вот по этому руководством было принято очень грамотное решение о создании единого центра подготовки пилотов и авиационных специлистов при национальной академии авиации Азербайджана.

На современном этапе развития гражданской авиации требуется жёсткий отбор специалистов для выполнения поставленных задач.Для обеспечения высокого уровня профессиональной подготовки лётных кадров незаменимы лётные тренажеры,которые имеются в центре подготовке пилотов.Использование данных тренажёров с новейшими технологиями осуществляют различные тренировки и розыгрыши полётов близких к реальным условиям,где отрабатываются полёты в особых условиях.Пилот современного ВС должен быть обучен к любым не стандартным ситуациям.На современных  тренажерах имеется более чем 250 отказов в особых случаях полёта(пожар двигателя,отказ гидросистемы,отказ электросистемы,проблем управления ВС),а так же отработки взлёта и посадок в сложных метеорологических условиях(туман,сдвиг ветра,турбулентность,обледенение,полёт в грозовой деятельности).

 Все это улучшает подготовку молодых пилотов и даёт возможность получить опыт в осуществлении дальнейшей лётной деятельности.

8 июля 2008 года было подписано соглашение на приобретение трёх тренажёров для подготовки пилотов.Начался новый этап в развитии гражданской авиации Азербайджана.

После окончания и строительства здания тренажёра была проведена сертификация всего тренажерного комплекса в соответствия стандартам EASA  (Европейского агенства по авиационной безопасности),оценка выполненных работ была осуществлена аудиторами администрации гражданской авиации Великобритании.

Все работники центра прошли первоначальное обучение и практику на производственной базе производителя тренажёров-компании Thales.

Построенный учебный центр соответствует всем международным стандартам и включает два офисных помещения,библиотеку,три компьютеризированных класса,помещение для обслуживающего персонала,комнаты для предполётной подготовки и послеполётного разбора. Строительство здания было завершено в третье квартале 2010 года.

8 декабря 2010 года в след за проверкой тренажёра полной имитации полёта ВС  А-320 со стороны администрации гражданской авиации Азербайджанской Республики был выдан первый сертификат.Так пилоты авиакомпаний Азербайджана начали свои первые тренажерные тренировки в Баку.

Работы по установке тренажёра ВС АТР 72 были завершены 20 декабря

2010 года.

Тренажер ВС Б-767/300 был сдан в эксплуатацию 1 февраля 2011 года.

Сертификационная комиссия провела сертификационные  мероприятия на тренажерах ВС А-320 и Б-767/300 и в марте 2011 были выданы сертификаты соответствия международным стандартам.

Ввиду наличия большого числа ВС Ил-76  и летного персонала  в  ГА республики,было принято

 решение о приобретении  тренажёра для подготовки экипажей данного типа ВС.

В июле-сентябре 2011 были выданы сертификаты соответствия международным стандартам на

Тренажеры  Б-757/200 и АТР-72 со стороны администрации ГА Великобритании.

В августе 2012 года был установлен тренажер вертолета Ми-171.

В сентябре 2012 года тренажер вертолета Ми-171 прошел сертификацию со стороны администрации ГА республики и сдан в эксплуатацию.

Все тренажеры проходят ежегодную сертификацию со стороны EASA и администрации ГА республики.

Так же в Центр по подготовке пилотов  вошел факультет повышения квалификации авиационных специалистов,где повышают свой профессиональный уровень  ежегодно  пилоты,бортпроводники и авиационные специалисты.

Подготовка на факультете повышения квалификации включает в себя CRM,HF,DG,оказании первой медицинской помощи на борту ВС,нормвльное и аварийное открывание дверей ВС.

Так же происходят подготовку по аварийному покиданию ВС как на сушу,так и на воду.Поэтому весь огромный комплекс подготовки был объединён в центр подготовки пилотов гражданской авиации Азербайджана.

Отсюда мы видим большую эффективность и перспективу в поэтапной подготовке авиационных специалистов ГА Азербайджана профессионалами с большим опытом работы по подготовке летных кадров.

На базе факультета повышения квалификации авиационного персонала проходит подготовка не только пилотов и бортпроводников,но и авиационных диспетчеров УВД,ИТС,GHC,специалистов авиационной безопасности.